Meditace

Meditace je cesta k poznání sebe samého, cesta rozvíjení svých skrytých schopností. Při meditaci se zlepšuje psychická kondice i zdraví, ale co je nejpodstatnější, člověk cítí svou pravou podstatu, svou Duši (část Boha v sobě). Přestává být závislý na materiálních věcech, tužbách těla i na systému, který mu denně vnucuje svou "jedinou pravdu". Stává se z něj tolerantní, laskavý, láskyplný a moudrý člověk, který nalézá zrnka Pravdy, i když jsou ukryta v hromadě plevelu. Neříká se nadarmo, že ten, kdo v srdci nezná Boha, je hotov uvěřit čemukoliv. Člověk, který Boha ve svém srdci zná (tedy je s ním v kontaktu skrze svou Duši) totiž zcela jasně rozeznává pravdu od lži.


Chceš-li poznat svět - poznej sama sebe

Meditace či duchovní techniky jsou účinné nástroje, napomáhající poznání sebe samého, svého vnitřního světa, své duchovní podstaty -  Duše, jež je malou částečkou Boha v samotném člověku! Meditace, to je cesta dovnitř, cesta k objevení ryzího Já uvnitř sebe a také doposud nepoznaných sil. Meditace znali a praktikovali lidé všech pradávných civilizací, a stejně tak dobře je můžeme používat i my.  

Meditace a "meditace"

Meditace je cesta k Bohu, cesta k objevení Duše, moudrosti a pravé Lásky uvnitř sebe. Meditace není nástrojem pro přitáhnutí hojnosti (peněz), lásky či zdraví a krásy našeho smrtelného fyzického těla. Meditace na "přitáhnutí" materiálních věcí nejsou ničím jiným než záměnou duchovního za materiální. Vždyť ony vzácné vnitřní síly víry a tvořivých hlubokých pocitů, vycházejících z Duše, jsou určeny pro duchovní, ne materiální cíle. Tyto síly jsou člověku dány pro poznávání duchovního světa, dosažení spojení vědomí osobnosti s jeho Duší, a tím i vzniku nové Duchovní Bytosti! Lidem se však často takové cíle zdají málo lákavé, někteří ani nevěří, že nějakou Duši mají, a tak využívají těchto vzácných sil pro dosažení pomíjivých a z hlediska duchovního světa zcela bezcenných cílů a přání.

Meditace - průvodce na cestě k Bohu

Opravdová meditace je cestou do hlubin svého nitra, do říše ticha, do duchovního světa, kde nemají hodnoty vnějšího materiálního světa žádný význam, neboť ve skutečnosti jsou prachem, pomíjivostí. Duchovní cestu musí vykonat každý sám za sebe, nikdo ji za nás neujde a nikdo nás nemůže vést za ruku. Duchovní zkušenosti jsou nepřenositelné, nelze si je koupit jako lístek na vlak (řízený nějakým guruem, " vysoce duchovně vyspělým člověkem", zasvěceným do x. tého stupně toho nebo tamtoho učení) a popojet na této cestě o velký kus dál jen tak. 

Cesta do duchovního světa

Meditace a moderní věda

V současnosti se již začínají objevovat první studie, dokazující blahodárný účinek provádění meditací na zdravotní stav lidského těla, na jeho imunitu. Pomocí moderních přístrojů bylo zaznamenáno, že meditace výrazně posiluje imunitní systém, má pozitivní vliv na nervový a endokrinní systém, je také velmi účinná při léčbě mnoha nemocí. Meditační techniky u svých pacientů využívají i mnozí lékaři. I přes tyto výsledky je však mechanismus působení meditace na lidský organismus stále záhadou.

Co se děje při meditaci

Meditace je stav, ve kterém je buď dosahováno nejvyššího stupně koncentrace pozornosti na nějaký objekt nebo naopak rozptýlení pozornosti. V meditaci dochází k pozastavení procesů vnímání a myšlení, dochází k zvláštní citelné izolaci člověka od vnějšího světa a plné soustředění na vnitřní duchovní svět, duchovní podstatu. Je přirozené, že na fyziologické úrovni taková psychická mobilizace, spojená s dočasným vypnutím hlavních integračních mechanizmů mozku, napomáhá oživit nervové a psychické funkce člověka a zanechává pocit svěžesti, vnitřní obnovy a radosti ze života.

Meditace a stav rozšířeného vědomí

Ve stavu meditace, při vypnutí všech materiálních myšlenek, mizí obvyklé vnímání. Pokud se podíváme na stav člověka například během duchovní praktiky Lotosový květ, tak vidíme, že se jeho vnímání opravdu výrazně rozšiřuje, vychází za hranice obvyklého světa. Člověk cítí, že se nachází všude. Podstatné je, že on skutečně cítí hlubokými city celý svět a jeho různorodé projevy. Hluboké pocity (tak zvaný šestý smysl či intuice) v meditaci umožňují člověku vnímat mnohem více informací než vědomí omezené logikou. Předstihují situaci a poskytují o ní objemné znalosti. Takto člověk poznává pravou skutečnost, Pravdu. Jakmile se však začne koncentrovat na určitý objekt, mizí celkové vnímání, vědomí se prostřednictvím jeho zaměřené pozornosti zužuje. Tím člověk ztrácí komplexní vnímání.

Jak přistupovat k meditacím

Při opravdové a správné duchovní praktice se pracuje s hlubokými pocity, ne s myšlenkami. Pro člověka je velmi důležité střetnout se s čistým proudem síly vycházející z Duše. Takto člověk získává více duchovní síly a rozpoznává rozdíl mezi materiálním a duchovním světem. To se odráží i na fyzické úrovni - úrovni těla, neboť během toho stavu dochází k přílivu sil, vzestupu endorfinů (hormonů štěstí), výrazně se zlepšuje psychický i fyzický stav člověka. Při hlubokých meditacích, například při meditaci Lotosový květ, kdy jsou sundány všechny masky, probíhá intenzívní informační výměna mezi Duší a Osobností. Člověk je naplněn pocity ze světa Duše, světa Boha. Pokud přitom člověk odpojí veškeré myšlenkově - obrazné vnímání (zcela se vzdá svých myšlenek), pocítí přímo proudění síly vycházející z Duše.  Člověk cítí "tamten svět", procesy, které nemají v materiálním světě obdoby. Proto nelze svět Boha popsat slovy ani pochopit svou myslí, lze jej pouze cítit Duší. Člověk začíná cítit a chápat, co je tento materiální svět zač, ví, co je opravdová Svoboda, stává se vnitřně nezávislým na mechanismech materiální podstaty. K tomu je však zapotřebí systematické duchovní práce, kontroly myšlenek, konání dobrých skutků a pečlivé shromažďování dobrých myšlenek, citů a činů. Tehdy člověk duchovně roste.

Meditace

K čemu jsou meditace dobré?

Provádění meditací a práce nad sebou nesou své plody, jsou-li prováděny každodenně a systematicky. Ke každé meditaci je třeba přistupovat jako k tomu nejvýznamnějšímu a nejkrásnějšímu svátku v celém dni. Po nějaké době se zlepšuje psychická kondice i zdraví, ale co je nejpodstatnější, člověk cítí svou pravou podstatu, svou Duši (část Boha v sobě). Přestává být závislý na materiálních věcech, tužbách těla i na systému, který mu denně vnucuje svou "jedinou pravdu". Stává se z něj tolerantní , laskavý, láskyplný a moudrý člověk, který nalézá zrnka Pravdy, i když jsou ukryta v hromadě plevelu. Neříká se nadarmo, že ten, kdo v srdci nezná Boha, je hotov uvěřit čemukoliv. Člověk, který Boha ve svém srdci zná (tedy je v kontaktu se svou Duší) totiž zcela jasně rozeznává pravdu od lži.

 

V textu jsou použity pasáže z knih AllatRa, Sensei ze Šambaly díl 1. a Duchovní praktiky a meditace od A. Novych


Meditace

Meditace Lotosový květ  - pro probuzení Duše

Meditace Ka - na obnovu biopole a zdraví

Meditace Džbán - pro očištění mysli od negativního

Meditace pro soustředění pozornosti