Lze z horoskopu vyčíst lásku?

Přináším Vám článek ze série Mýtoborci. Proč Mýtoborci? V dnešní době stoupá zájem o přírodu, osobní rozvoj, esoteriku, tajemství života. Tohoto přání veřejnosti využívá mnoho vydavatelství. Trh je zaplaven tunami knih různého obsahu a hodnoty, které často vznikají podle úsloví: „Přečte čtyři knihy a napíše z nich pátou.“ Na internetu kolují tisíce kopírovaných nesmyslů, u kterých není uveden autor ani pramen. Tyto bezmyšlenkovité a chybné „zaručené zprávy“ se časem stávají „pravdou“, jak věděli již klasici Lenin a Goebbels. My v naší komunitě máme to štěstí, že jsou mezi námi kolegyně a kolegové, kteří věnovali mnoho let, tisíce hodin a statisíce korun studiu. Proto se s Vámi chceme podělit o některé naše zkušenosti, abyste nevěřili všemu, co se kde píše.

V horoskopu ani jiných divinačních metodách není vidět láska

Každý, kdo má zkušenosti s poradenstvím, ví, že nejčastěji se klienti ptají na vztahy, manželství. Práce, peníze, zdraví, škola, děti atd., to je sice také důležité, ale skutečně nás nejvíce zajímá láska. Pokud jsou tazatelé esotericky naladění, chtějí vědět: „Co říkají hvězdy? Tarot? Numerologie?“  A očekávají jasné odpovědi. Jak tomu skutečně je? Podíváme-li se do prastarých knih, do tradiční moudrosti lidstva, zjistíme, že de lege artis magia et divinatio et augurare láska v mantických metodách vidět není.

Co tedy mantiky ukazují, když ne lásku?

Co v synastrii, kompozitu a dalších předpovědních technikách ve skutečnosti čteme? Pouze vzájemný vztah dvou lidí, duší, osobností. Vidíme větší či menší soulad nebo napětí. Životní témata, vlastnosti, která vzájemně souzní nebo se míjejí. Ale copak je prostý soulad a spolupráce láska? Astrologové vidí harmonické horoskopy tisíců mužů a žen, a přitom ti dva spolu nikdy nepojedou na svatební cestu. Nic k sobě necítí. Jsou nanejvýš jako bratr a sestra, dobří přátelé. Naprosté porozumění může být nuda a nezájem. Naopak existuje množství vztahů plných napětí, italských manželství, provázených hádkami, nedorozuměními, konflikty. A přitom jsou ti dva k sobě vášnivě, fascinovaně, iracionálně přitahování jako magnetem. Láska není ovladatelná rozumem.

Proč není v předpovědních technikách láska vidět?

Důvodů je více. Za prvé, lásky jsou různé. Každý má svojí představu, definici. Pamatuji se na jeden okamžik z mé praxe. Přišel ke mně do poradny manželský pár. Zeptal jsem se muže: „Co pro Vás znamená láska?“ On překvapeně mlčel. Žena si neodpustila škodolibé rýpnutí: „Vidíš? Chceš něco řešit a ani nevíš co.“ :-) Lidé prožívají lásku vlastnickou, majetnickou, nařizující, ovládající, nebo naopak lásku posedlou, podřízenou, submisivní. Známe opičí mateřskou lásku, která zahrnuje svojí „oběť“ takovou pozorností, až jí zahltí a udusí, lásku duchovní nebo animální, živočišnou. Některé duše pochopí, že láska je bezvýhradná, nic nežádající, nesoudící péče a starost o dobro toho druhého. Ale kolik je takových?

Dalším důvodem je, že láska se v průběhu života mění, Vzniká a opět zaniká. Je normální se vyvíjet. Nenormální je celý život zůstat stejný. Seznámí-li se dva lidé např. ve 35 letech a ve 47 zjistí, že už sobě nic necítí, není to krize středního věku nebo druhá míza. Prostě se každý z nich za ta léta vyvinul jinak, jiným směrem. Nejsou už takoví, jako byli kdysi. Jsou jiní. A za to nikdo nemůže, to je přirozené. Jiné páry se k sobě naopak vracejí. Snad každý se ve svém okolí setkal s případem, že se bývalí rozvedení manželé nebo rozejití partneři opět dali dohromady.

Co je vlastně láska?

Výše jsme si vyjmenovali různé druhy lásky, včetně lásky ideální. Ale kde se bere ten pocit? Nejsilnější emoce, kterou známe? Která hory přenáší? Boris Pasternak píše v románu Doktor Živago výstižně: „Je marné bránit se revoluci, je marné bránit se lásce.“ Vlnám života a milostných citů není možné odolat. Ale proč? Celé generace psychologů již od dob tatíčka Freuda pátrají po podstatě lásky v nevědomí, marně. Tisíce chemiků zkoumají hormony a feromony, marně. Biologové počítají molekuly DNA a pozorují dědičnost, také marně. Láska se vzpírá mechanickým kategoriím.

Bůh je láska

Mnoho lidí jistě četlo známý verš z Bible, list Janův 4,8: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ Ale co si pod tím představit? Ocitneme-li se v situaci, kdy se cítíme být neodolatelně přitahováni k druhé osobě jiného či stejného pohlaví, říkáme tomu láska. Může to dopadnou různě. Někdy se utopíme v moři žalu. V tom případě po nás Nejvyšší Architekt Všehomíra chce, abychom se naučili důvěřovat jeho moudrosti, nevlastnit, být citově nezávislí, vyrovnávat se se změnami, samotou. Tato láska slouží k našemu učení. Jindy se ocitneme v Nebi na Zemi či Rajské zahradě. To je jiný pokyn Stvořitele. Tato láska nás směřuje k založení rodiny, domova, vytvoření díla, výchově dětí, rozdávání pozitivní energie, štěstí a radosti.

Láska je prostě Boží pokyn k činu. Tuto nepochopitelnou a neodolatelnou sílu Bůh používá, když je potřeba zorganizovat život na Zemi i jinde ve Vesmíru tak či onak. Láska je základní impuls, stavební prvek Vesmíru. A jestli vám vadí slovo Bůh, dejte si tam Kosmickou Moudrost, Gaiu Matku Přírodu, Osud, prostě Něco. Význam je stejný. Na lásce stojí úplně všechno. Nikoli nadarmo říkají osvícení psychoterapeuti v souladu s Erichem Frommem: „Hlavním cílem psychoterapie je nalezení nebo znovuobjevení schopnosti milovat.“

Poselství Mýtoborců na konec

Až budete potřebovat pomoc nějakého průvodce, ptejte se jinak. Nedávejte otázky typu: „Miluje mě?“ Ale spíše: „Co se stalo? Co se děje? Co prožívám? Co mám v té situaci nejlépe udělat?“

Se srdečným pozdravem a přáním hezkých dnů
Mgr. Vladimír Halama
Lektor, kouč, psychoterapeut, astrolog
Internetový obchod Bombastus

Tento článek byl převzat z blogu Mýtoborci.
Originál najdete zde: http://mytoborci.blogspot.cz/2016/03/mytus-cislo-1-z-horoskopu-tarotu-jinych.html