Litoterapie

Litoterapie, lithoterapie, gemmoterapie, krystalterapie, to jsou různé výrazy pro léčbu pomocí drahých kamenů. Také je milujete? Není divu, vždyť pozitivní síla nerostů je lidem odedávna známá. Litoterapie patří k tradičním přírodním léčebným metodám. Proč tomu tak je? Kameny, zejména vyvřeliny, magmatity nebo z nich vzniklé horniny přeměněné, metamorfity, jsou pro nás nejbližším, doslova přímým dotekem Gaii, Matky Země. Je fascinující představit si, že ten krásný, barevný, chladný kousek, který držíme v dlani, pochází z nesmírných podzemních hlubin. Vznikl tuhnutím žhavého magmatu, vyvřelého do puklin nebo přímo na povrch planety. S výjimkou několika případů, jako je například opál, minerály vytvářejí krystaly. Je pro ně charakteristická určitá vnitřní stavba, krystalová struktura. Ta vzniká zákonitým trojrozměrným opakováním atomů, iontů nebo molekul, z nichž je minerál složen. Proto i kusy minerálů, které nejsou omezeny krystalovými plochami, například valouny, musíme považovat za krystaly. V praxi ovšem používáme výraz "krystal" u minerálů, které jsou ohraničeny rovnými plochami, hranami a rohy. Skupinu krystalů narostlých na společném základě nazýváme drúza. Množství krystalů téhož nerostu pohromadě vytváří shluk neboli agregát. Vykrystalováním minerálů na stěnách oválné dutiny v hornině vzniká geoda.
 
Je milé těšit se z hladkého tamblovaného kamene, opracovaného výrobku nebo šperku, ale pro energetické a léčebné účely jsou nejvhodnější surové nerosty v původní neporušené podobě. Krystalové mřížky různých soustav, triklinické, monoklinické, rombické, tetragonální, hexagonální, trigonální, kubické obsahují v své struktuře informace, příkazy, řídící kódy, nastavující okolní prostor. Příroda je přirozená, má své pevné zákony a řád, který mnohdy modernímu člověku chybí. Opustili jsme hory, lesy, pole, žijeme ve městech. Naše technická civilizace je stále více nebezpečně závislá na elektřině a internetu. Ztratili jsme původní instinkty, jsme odpojeni od svých pocitů. Často netušíme, co se děje, cítíme se ohroženi. Každodenní přítomnost kamenů, energetických poslů Matky Přírody v našem životním prostorů pomáhá opět najít ztracenou jistotu a začlenění do řádu Vesmíru. 

Polodrahokamy

Podívejte se do naší nabídky kamenů, drúz, krystalů, šperků, masážních placiček a broušených výrobků z polodrahokamů a vyberte si...