Lenormand

Karty Lenormand jsou oblíbené obrázkové vykládací karty, které si sama navrhla uznávaná francouzská věštkyně a vizionářka Marie Anne Adelaide Lenormand, žijící na přelomu 18. a 19. století ve Francii. Tato dáma měla skutečný dar předvídání budoucnosti, její věhlas dalece přesahoval hranice Francie. Karty, které navrhla, se staly jedněmi z nejoblíbenějších vykládacích karet.

Kdo byla Marie Lenormand

Marie Anne Lenormand se narodila 27. května 1772 ve francouzském Alenconu, zemřela za ne zcela jasných okolností v Paříži, pravděpodobně dne 25. 6. 1843. Marie Lenormand pocházela z rodiny zámožného obchodníka, po jehož smrti se její rodina přestěhovala do Paříže. Své schopnosti předvídání, které měla už od narození, zde nadále rozvíjela. Bylo to právě v Paříži, kde se jí dostalo dalšího zasvěcení do esoterických nauk, rituálů a vykládání karet.

Věštecký salon v Paříži

Společně s kolegyní kartářkou si v centru Paříže otevřely salon pro pařížskou smetánku, kde vykládaly karty a prováděly astrologické rozbory. Jméno tohoto salonu bylo vyhlášené po celé Paříži, a tak se stalo, že jej jednoho dne navštívili tři muži, kteří sehráli v historii Francie důležitou roli. Byli to Robespierre, Marat a Saint-Just. Věštkyně jim předpověděla tragickou smrt, která do detailu přesně odpovídala tomu, co se potom událo.

Rádkyně císařovny

Vzhledem k tomu, že se Mademoiselle Lenormand pohybovala v bohatých kruzích pařížské společnosti, měla mnoho možností seznámit se s různými vlivnými osobami, mezi nimiž byla i manželka Napoleona Bonaparta. A tak se stala i rádkyní budoucí císařovny. Od té doby její sláva rostla, navštěvovali ji vlivní lidé z vysokých vrstev, a jelikož se její předpovědi do puntíku naplňovaly, přezdívalo se jí „pařížská Sibyla“. Věštecké umění a jméno Mademoiselle Lenormand měly velký vliv na zvýšení prestiže umění výkladu karet, navíc tu po sobě zanechala odkaz v podobě vlastní karetní sady. Karty Lenormand se dnes používají po celém světě.

Karty Lenormand

Karetní sada Lenormand sestává z 36 obrázkových karet, z nichž každá je označena číslem, tedy od 1 do 36. Pro vykládání je doporučeno mnoho různých metod a způsobů rozložení karet, přičemž při samotném výkladu významu je brán ohled i na postavení jednotlivých karet vůči ostatním kartám. Dvě z 36 karet této sestavy odpovídají osobě tazatele, muž či žena. Při výkladu se bere v potaz vzdálenost jednotlivých karet od karty tazatele a jejich vzájemný vztah.

Madame Lenormand a vykládací karty

Na co vám karty Lenormand odpoví?

Prakticky na cokoliv. Nejdůležitější ze všeho je přesně a jasně zvolená otázka. Jen na takovou lze dobře odpovědět. Ať už vám karty odpoví cokoliv, mějte vždy na paměti, že jde především o vhled do situace, upozornění na možné překážky a nastínění pravděpodobného směru vývoje událostí. Nic není striktně dané, záleží vždy jen na vás, jakými cestami se budete v životě ubírat a kterou z možností si vyberete. Karty slouží pouze jako rádci, zodpovědnost za své činy si každý člověk nese sám.