Láska a mír - Eduard Tomáš

Ať prací nebo myšlením, my všichni jsme činní, neboť nemůžeme nebýt. Buďme dobrými! Žijme osvobozeni, nepřipoutáni! Šiřme lásku a mír!

Posaďte se zpříma. Uklidněte každé napětí fyzické i mentální! Dýchejte klidně, zpomaleně, nenásilně. Soustřeďujte se plně na myšlenku: „Jsem nekonečný mír! Jsem totožný s nekonečným mírem, který je zdrojem všeho existujícího!“

Sledujte pocit míru v pozadí své mysli, jak se stává jemnějším a jemnějším. Zvolna, bez jakéhokoli úsilí rozšiřujte tento pocit mimo sebe, do všech světových stran, do nekonečna.

Nekonečný proud lásky a míru nyní trvale vyzařuje z vašeho nitra na všechny strany, až naplňuje celý vesmír. Upněte celou svou mysl na tuto představu! Buďte zářícím zdrojem míru a lásky. Jste tímto zdrojem míru a lásky! Úplně se rozplyňte v jeho čirém, neviditelném živém světle! Z nekonečna do nekonečna!
Je jen světlo míru a lásky!

Pokoj a mír celému světu, pokoj a mír vám všem!

Z knihy Umění klidu mysli od Eduarda Tomáše