Květ Života

Květ života je po celém světě velmi dobře známým diagramem stvoření. Posvátný symbol Květu Života je jedním z nejstarších grafických symbolů zobrazovaný ve všech kulturách po celém světě, v náboženstvích či v architektuře. Znázorňuje základní formy prostoru, času, jednotu života a ducha jako součást vesmíru. Můžeme ho najít jako vzor ve vitrážových oknech, jako prvek na oltářích, hrobkách, ale také jako ochranný symbol na předmětech denní potřeby.

Květ života je jeden z nejvýznamnějších symbolů posvátné geometrie. Vychází z prvotního symbolu vesica piscis, který znázorňuje okamžik prvotního impulzu Stvoření. Květ Života znázorňuje základní matrici Stvoření prostoru, času a všech forem, a také provázanost a jednotu veškerého existujícího života. Květ Života je symbol, diagram Stvoření, tvarový zářič, meditační pomůcka a ještě mnohem víc!

Květ života – Boží záměr
Květ života představuje diagram stvoření prostoru, času, veškeré hmoty a života. Jedná se o grafický zápis souhry neviditelných energií (propojení vláken života se všemi body koncentrace) - jakýsi 2D náčrt prapůvodního božského záměru, podle nějž je vše stvořeno a existuje ve svých nejrůznějších proměňujících se podobách. Květ života je jako muster, na základě nějž existuje prostor, čas, formy a život, obsahuje veškeré definice a algoritmy, platné pro všechny životní formy. Je to dokonalý božský plán, v němž má vše své místo a účel. Květ života je všude kolem nás i v nás samotných, v makrokosmu i mikrokosmu - je podstatou všeho. Je to dokonalá souhra neviditelných energií, tvořící společně Jednotu, v níž má i ta nejnepatrnější částečka svůj vlastní význam.

Květ Života, diagram Stvoření

Květ Života a cesta Poznání
Co může tento symbol člověku přinést? Záleží na tom, kdo, jak a proč jej používá. Záleží na člověku samotném. Ví se, že i nejnepatrnější fragment Celku v sobě nese veškeré informace o tomto celku a všech jeho částech. Otázkou je, zda tyto informace dokáže "číst" a použít. Každý člověk má všechny informace o původním plánu uložené v sobě, je tedy čistě hypoteticky schopen proniknout do podstaty věci a odhalit pro sebe samého jeho jedinečné charakteristiky. Záleží však na jeho duchovní vyspělosti, na jeho zralosti. V podstatě by stačilo jen si vzpomenout… Jestli je nebo není člověk schopen pronikat do podstaty věcí, určuje pouze jediný faktor - v jakém stavu se právě nachází jeho vědomí a na jaké úrovní zralosti bytost je. Materiálně zaměřený člověk disponuje zúženým vědomím omezeným pouze na to, co lze vnímat našimi pěti smysly, popřípadě naměřit nejmodernějšími přístroji. Takovému člověku se může Květ života jevit jen jako velice hezký obrázek, který možná něco umí. Jeho zúžené vědomí nedovolí vnímat víc, jeho pochybnosti nedovolí jít dál za viditelné a projevené. Duchovně vyspělý člověk má vědomí rozšířené. Chápe iluzornost a pomíjivost materiálního světa, je schopen vnímat svět neviditelných energií, uvědomuje si a cítí duchovní princip v sobě - svou Duši. Takovému člověku bude symbol Květu života jedině k užitku - prostřednictvím něj pozná další zákonitosti sebe sama - své Duše, těla i mysli, okolního světa, Vesmíru. Objeví spojitosti mezi zdánlivě různorodými či odporujícími si principy, pozná platné boží zákony, jež se projevují ve hmotné úrovni, poodhalí se mu část dokonalosti božího plánu - a u těchto poznání to nikdy neskončí, neboť Boha - Vesmír - Universum nelze nikdy zcela poznat - je to nekonečná fascinující cesta plná dobrodružství! Pakliže jste také na této cestě, symbol Květu života je určen i vám.

Jak pracovat se symbolem Květu života?
Představte si, že se nad vámi místo nebe rozprostírá nekonečná světelná síť v podobě Květu života. Tato síť je často nazývána jako ákášické pole (akáša). V této síti jsou informace o všem, co bylo, je a bude. Samozřejmě, že jsou zde uloženy i informace o stavu rovnováhy a zdraví - duševního, psychického i fyzického. Zkrátka všechny informace, o všem. Vy buď jste (vaše vědomí je rozšířené) anebo nejste (vaše vědomí je zúžené) schopni stahovat z tohoto pole informace do svého vědomí a těla, zpracovávat je a používat pro nejvyšší dobro všech. A to je vše. Lze zjistit velmi mnoho! To však musí každý udělat sám. 

Květ Života v každodenním životě
Působení symbolu Květu života je možné využít také v praktickém životě. Je vhodný třeba na očistu a harmonizaci vody - stačí nalepit nálepku s Květem Života na sklenici nebo na podtácek, na nějž se sklenice postaví. V dřívějších dobách byl symbol vkládán pod potraviny, aby prodloužil jejich životnost, nic nám nebrání to také vyzkoušet. Symbol Květu Života je rovněž výborný pro ty, kdo se věnují duchovní práci, neboť spojuje s posvátnou esencí života. Květ Života může sloužit jako vynikající meditační pomůcka i pomůcka pro rozvíjení vlastních tvořivých sil. Zaujal-li vás Květ Života, můžete si vybrat z naší nabídky produktů s tímto symbolem.

Přívěsek s Květem Života