Kuan Jin

Kuan Jin je jak duchovně, tak fyzicky krásná bohyně milo­srdenství, soucitu a ochrany. Kuan Jin nám pomáhá plně se otevřít našemu duchovnímu nadání, abychom nabyli hlubokých znalostí a osvícení a zmenšovali na světě utrpení.

Kuan Jin je jednou z nejmilovanějších a nejoblíbenějších východních božstev. Kuan Jin je bohyně milo­srdenství, soucitu a ochrany, jejíž jméno znamená „Ta, která vyslyší modlitby". Kuan Jin vyslyší každou modlitbu, se kterou se na ni lidé obrací, a odpoví na ni. Kuan Jin je ženskou podobou původně indického bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary.

Kuan Jin - Panna Marie Východu
Kuan Jin je často nazývána „Panna Marie Východu," protože představuje, podobně jako Panna Marie, ryze ženskou jemnou a laskavou energii. Kuan Jin je jak bohyní, tak bódhisattvou, Kuan Jin je osvícenou bytostí. Bytost, která dosáhla osvícení, se vymanila z nekonečného kolotoče zrozování (inkarnací) a je tedy čistě na její svobodné vůli, bude-li chtít vracet se na Zemi v dalších tělech, aby pomohla neosvíceným a trpícím bytostem, na jejich cestě k osvícení. A tak učinila Kuan Jin, která nade vše miluje lidstvo. Kuan Jin nás učí životu v nevinnosti, klade velký důraz na zmenšování utrpení ve světě a dbá na to, aby nenarůstalo. Kuan Jin nám pomáhá plně se otevřít našemu duchovnímu nadání, abychom nabyli hlubokých znalostí a osvícení a zmenšovali na světě utrpení. Říká se, že stačí vyřknout její jméno a máme zaručenou ochranu před veškerým zlem.

Poselství Kuan Jin - cesta je cíl
"Chovejte se k sobě navzájem milosrdně. Nevyhledávejte příležitosti, ale nechte je, ať k vám přijdou samy - jako lotosový květ, který pluje v mírném vánku po vodě. Jděte za svým cílem ale nespěchejte, užívejte si probíhající proces, cestu, po které jste se pustili. Oceňujte každý konkrétní okamžik na této cestě, oslavujte už teď, nečekejte, až dosáhnete cíle. Objevte a važte si božství v sobě a neplísněte se za své chyby a omyly, vysmívejte se jim a poučte se z nich. Moudrost přichází z klidu a naslouchání, nikoliv ze spěchu a ze snahy být první. Klidnému srdci se dostane lásky a informací snadněji, než uspěchanému. Vězte, že čehokoliv se vám dostane, je dobré, počátek ponaučení - teď i kdykoliv jindy".

Bohyně Kuan Jin, matka Milosrdenství

Invokace Kuan Jin
Kuan Jin vždy slyší naše modlitby a odpovídá na ně. K jejímu kontaktování není třeba žádných zvláštních obřadů, nejlépe se s ní spojíme přes srdce nebo prostřednictvím krásné květiny, které věnujeme svou pozornost. Jakmile začneme pracovat s Kuan Jin, zjistíme, že její pomoc je velice rychlá, bezprostřední a účinná. Bude stále s námi, pomáhat nám, chránit nás, transformovat starosti, strachy, utrpení do radosti, úspěchu a harmonie.

Kuan Jin a Feng Shui
Kuan Jin je oblíbenou bohyní, jež je často zpodobňována na různých předmětech, amuletech, obrazech a špercích. Velmi oblíbené jsou i sošky, zpodobňující Kuan Jin, které se používají jako prvek Feng Shui. Kuan Jin je ve Feng Shui vnímána jako ochránkyně rodiny, dětí, harmonických vztahů a klidného rodinného života. Sošky Kuan Jin se umísťují v obývacím pokoji, v jídelně nebo v sektoru dětí a rodiny. Mírná a láskyplná energie Kuan Jin harmonizuje vztahy uvnitř rodiny, šíří kolem sebe pokojnou atmosféru a naplňuje místnost klidem. Váš domov může být klidným a bezpečným místem, kde se všichni členové rodiny cítí dobře, nikoliv shromaždištěm problémů jejích členů. Energie Kuan Jin působí na každého, i na toho největšího škarohlída. Za laskavost, pochopení, soucit, mírnost a klid, jenž vám Kuan Jin přinese, můžete poděkovat čerstvými květinami, kterými ozdobíte svůj domov.