Keltský kříž

Keltský kříž (někdy také sluneční kříž) je ve své základní podobě jednoduchý rovnoramenný kříž obepnutý kruhem. Znak rovnoramenného kříže a symbol kruhu jsou nejstaršími tvary, prastarými univerzálními znaky, uctívané už od nepaměti. Je možno vnímat je jako elementární znaky struktury světa. Spojením kříže a kruhu vzniká velice mocný symbol, hojně využívaný nejen v keltské kultuře. Znali ho lidé dávno, dávno před námi.

Říká se, že keltský kříž je branou k vyšší energii a znalostem. A také to tak je. My lidé jsme vždycky pátrali po tajemstvích a odhalení skrytých věcí, nejen kvůli magii (touze ovlivňovat a působit změny), ale také z touhy po poznání světa, sebe a Boha, který tomu všemu dal vzniknout. Znak kruhu a kříže je přítomen v celém Stvoření, je i v nás. Vychází z bodu - centra, do čtyř stran, z nichž každé je přidělen stejný díl míry, a je obepnuta ochranným kruhem. Kdokoliv se na toto téma zaměří, hned najde potvrzení.

Se znaky kříže a kruhu pracovali mnozí. Ti, kteří byli zasvěceni do smyslu tohoto znaku duchovními bytostmi, i ti, kdo chtěli s jeho pomocí vyvolávat změny v prostředí. Z toho důvodu existuje také mnoho výkladů jeho významu a působení. Smyslem tohoto článku není kopírovat již mnohokrát kopírované, proto vám zkusíme přinést jiný, možná neobvyklý pohled. Je to pohled, který odhaluje, co má tento znak "keltského kříže" společného s energetickou konstrukcí člověka.