Kameny podle znamení

Kameny podle znamení

Hermetické signatury jsou koncept pocházející z hermetické filosofie, alchymie, spagyrie, fytoterapie, astrologie, tarotu atd. Řazení přírodních objektů podle různých vlastností k identifikaci a využití léčivých vlastností znali před tisíci lety již Číňané, Indové, Tibeťané, Řekové, Římané, Germáni, Keltové, indiáni atd. Tyto signatury používal a rozvíjel také patron našeho e-shopu, Bombastus Paracelsus.

Horizontální signatury spojují jednotlivé druhy jsoucen ve vodorovných vrstvách, tak jak je pro nás běžné. Tedy např. všechny kameny, všechny kovy, všechny rostliny, všechny zvířata, všechny tvary, všechny barvy, všechny tóny atd.

Vertikální signatury ale seskupují všechna jsoucna svisle podle základních kosmických idejí, prvotní příbuznosti. To je pro nás neobvyklé. Jedná o systém symbolických korespondencí mezi různými prvky vesmíru. Tyto korespondence, tedy vztahy, relace mezi jevy, které si vzájemně odpovídají, odrážejí hluboké souvislosti mezi všemi prvky vesmíru a lze je využít k harmonizaci s kosmickými silami.

Vše ve vesmíru má určité vlastnosti, které odpovídají astrologickým archetypům. Tedy různé kameny, kovy, rostliny, zvířata, části lidského těla, tvary, barvy, tóny, chutě, vůně, země, města atd. lze přiřadit k významovým principům jednotlivých planet a znamení zodiaku. Příkladem je analogická řada Mars – Beran – energie – hematit – železo – ostří – kopřiva – krev.

Signatury jsou součástí širšího celostního hermetického a esoterického světonázoru, který vidí přírodu jako živý a propojený systém plný skrytých významů a vztahů. S touto představou souzní i moderní objevy kvantové fyziky. Tento ucelený pohled na věci zdánlivě oddělené se snaží ukázat na dokonalý geniální univerzální Boží plán a dílo Stvoření všude kolem nás.

Beran (Aries)

Období narození – 21. března až 20. dubna. Beran je znamení ohnivé, základní, mužské, vládcem Berana je Mars. Znamení Berana podporuje tyto vlastnosti. Energie, odvaha, rychlá akce, bojovnost, průbojnost, rozhodnost, přímost, upřímnost, umění vést ostatní, jít vpřed, být v čele. Iniciátor, průkopník, nové myšlenky, cesty, nápady, inovace, soupeření, touha po prvenství. Umění zdolávat překážky, do nekonečna prorážet hlavou zeď, neustále znovu začínat. Nepokořitelnost, resilience – schopnost po pádu znovu vstát a stoupat, úžasná regenerace sil.

Drahé kameny přiřazené znamení Berana

Achát, akvamarín, ametyst, avanturín, citrín, diamant, fluorit, granát, heliotrop, hematit, chalcedon, jadeit, jaspis, karneol, kunzit, magnetit, rodochrozit, rodonit, rubín, safír, topaz, tygří oko.