Jak změnit svět

Ač se tomu mnohdy zdráháme uvěřit, všichni jsme dětmi Božími a jsme Bohem (Velkou Bohyní Matkou, Vesmírem, Universem, Vyšším Vědomím, Zdrojem...) milováni takoví, jací jsme. Mnohdy se ptáme, proč tu jsme - nejčastěji se tak tážeme, když se nám dějí křivdy nebo procházíme nějakou krizí či náročnou životní situací. Mnohdy si tváří v tvář sobě samému nepřipadáme dost dobří, dost vhodní pro tento svět. Přijměme fakt, že jsme na tento svět byli posláni právě v této podobě a ne jiné (vědět proč to tak je, není podstatné). Byli jsme shledáni dostatečně způsobilými a vhodnými právě takto. Už předem se tedy počítalo s našimi nedostatky a chybami, kterých se zde na Zemi dopustíme a které děláme jenom proto, abychom se naučili je napravovat, naučili se odpouštět, tolerovat a milovat své blízké bez podmínek. 
Božská jiskra
Jako potomci samotného univerzálního Vědomí (Boha, Bohyně - je jedno, jak tuto mocnou sílu, ze které jsme vzešli, nazýváme a jak si ji představujeme) si s sebou neseme kus tohoto vědomí - Božskou jiskru, kus Boha, který v nás žije a dává nám naději a víru, že existuje dobro, láska a spravedlnost. Tato Božská jiskra, tento úžasný nebeský dárek je vkladem do našeho života, který nám byl věnován v okamžiku našeho příchodu na Zem. Jen díky ní přežíváme ty nejhorší časy, jen díky ní se stále dokola pokoušíme věřit, i přes to, že nás všichni kolem zklamali a svět, který nás obklopuje se často nezdá být dobrým místem pro život a lásku. Díky této Božské jiskře v nás žije vědomí, že život má svůj smysl, vědomí, že jsme něčím víc, než jen tím člověkem se kterým se denně setkáváme v zrcadle. A skutečně - v každém z nás je přítomen Bůh, kousek nejvyššího dobra, ať už se navenek chováme jakkoliv.
 
Nic není jedno a všechno jedno je
Postavme se před zrcadlo a podívejme se na svůj odraz. Kdo jsme? Dokážeme se alespoň na chvíli oprostit od představ, které jsme si o sobě během života utvořili a spatřit v sobě světlo? Záblesk Božské jiskry? Pokud ji v sobě dokážeme vidět, pak ji dokážeme vidět i v druhých. Zkusme se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe, pohlédněme do tváří svých blízkých, pohlédněme do tváří kolemjdoucích neznámých. Co vidíme za vnějším vzhledem? Tito lidé se možná právě mračí, jsou nazlobení, možná, že jsou zamyšlení, možná se smějí... není důležité, jak právě v tuto chvíli vypadají a co dělají. Důležité je, že v každém z nich je kus Boha, takový kus, jaký je i v nás samých. Milovat je, znamená milovat Boha, tedy i sama sebe. Zlobit se na ně, nebo jim ubližovat, znamená ubližovat Bohu a tedy i sama sobě. Když to pochopíme, zjistíme, že nejsme od druhých odděleni, pochopíme, že jsme součástí obrovského celku, pocítíme jednotu, vůči které máme zodpovědnost. Nic není jedno. 
 
Zákon přitažlivosti
Budeme - li vysílat negativní energii (zlost, nenávist, závist...), vrátí se k nám jako bumerang, jelikož oni nejsou těmi, kdo budou touto zlobou otráveni, to my sami se touto energií budeme dusit. Je to začarovaný kruh bez konce, kruh kolujícího jedu. Vystupme z něj, pokud v něm jsme. Vystupme z něj, přestaňme hledět na to špatné. Přestaňme v sobě živit temnotu, jelikož tato cesta nikam nevede. Raději pozorujme to dobré, pozorujme Božskou jiskru, která nás všechny spojuje v jeden nerozdělitelný celek a která nám dává sílu i naději. Přestaňme hledět do tmy a užírat se tím, proč se věci dějí tak, jak se dějí a ne tak, jak si představujeme, že by se měly dít. Otočme se ke tmě zády a pozorujme světlo, oceňujme jen to dobré co je kolem nás i v nás a podporujme to ze všech sil. 
 
Změna
Živme v sobě dobro a zabývejme se pouze světlem (ať se děje cokoliv) a celý náš svět se promění, neboť energie dobra z nás bude sálat na všechny strany a dobro je skutečně nakažlivé, je jako mocný proud vody, který, jakmile se uvede do pohybu, rozlije se do duší dalších bytostí a změní i jejich životy. Je to možná neuvěřitelné, ale my skutečně můžeme změnit svět, každý z nás. Chceme - li něco změnit, musíme změnit sami sebe a o ostatní se starat nemusíme, ostatní nás totiž bude samo následovat. 
Nejjednodušším způsobem, jakým lze změnit svět, je obrátit se ke tmě zády a vstoupit do světla.