I - ťing

I-ťing je stará čínská kniha proměn, vzniknuvší cca 2. tis. př. Kr. I-ťing je jednou z nejstarších knih na světě, je nejdůležitější knihou čínské kultury. Legendy praví, že I-ťing vzniknul z prastarého čínského věšteckého systému věštění z prasklin na želvích krunýřích. Podle těchto legend jsou hexagramy I-ťingu napodobeninami těchto prasklin. Kniha proměn I-ťing je propracovaným a dokonalým filosofickým i věšteckým systémem, je příručkou vědy i knihou praktické životní moudrosti. Autorství knihy proměn se připisuje čtyřem významným čínským mudrcům - vládci Fu Si, králi Wenovi, Konfuciovi a vévodovi Čou (syn krále Wena). Pro západní svět ji ve 20. století objevil německý misionář Richard Wilheim, o knihu proměn studovali mnozí významní filosofové, vědci i spisovatelé. Známý psychoanalytik C. G. Jung o ní prohlásil, že tato je tato kniha schopna zcela zásadním způsobem ovlivnit naše chápání světa.

I-ťing - příručka věštění
I-ťing je fascinující příručkou pro věštění, protože nevychází z principu kauzality (příčina - následek), nevyděluje detaily z celku. I-ťing  vnímá daný časový bod v celé jeho mnohovrstevnosti, vyjadřuje obraz okamžiku právě teď a nyní, se všemi přítomnými aspekty. Ve světě I - tingu je pozorovaný okamžik souhrou mnoha faktorů, které Jsou (a nezáleží na tom, proč jsou, co nebo kdo je toho příčinou). Pokud budeme na základě svých předpokladů tvrdit, že něco bude, že se něco stane právě takto a takto, (budeme vycházet z příčin), budeme stejně vždy překvapeni výsledkem, na který mají vliv i síly a zákonitosti vyšší, než je naše "vševědoucí" logická mysl. Budeme překvapeni, proč to na základě našich předpokladů nevyšlo. Je to proto, že v rozhodující chvíli mají stejně rozhodující slovo faktory zcela akauzální, nahodilé, nečekané - říkáme jim náhody, řízení Osudu, Boží zásah… A jsou to právě tyto náhody, osudové okamžiky, které mění naše životy, nikoliv to, co jsme očekávali a předpokládali.

Bagua a I ťing

Hexagramy
I-ťing, jako věštecký systém, používá 8 základních trigramů. Tyto základní trigramy jsou tvořeny kombinací 3 čar - buď jen jinových (přerušených) nebo jangových (plných), nebo jejich kombinací. Názvy základních trigramů jsou: nebe, země, hrom, voda, hora, vítr, oheň, a jezero. Vzájemnou kombinací těchto 8 trigramů vzniká 64 hexagramů, obrazců, které představují různé archetypální obrazy. Každý jedinečný moment v nekonečném čase vesmíru je tvořen určitým poměrem sil jin a jang. "Náhodně" vybraný hexagram I-ťingu je v podstatě vyjádřením poměru těchto sil a jejich vlivu pro daný okamžik. Každý hexagram je tedy tvořen 6 čarami. Každý hexagram má svůj význam, je obrazem toho, co je, takže nabízí zcela dokonalý vhled do situace a náměty, které stojí za to vzít v úvahu.

I-ťingové mince pro věštění
Pro věštění z I-ťingu se používají i-ťingové mince, lze však použít 3 libovolné mince stejné hodnoty. Tak, jako u jiných věšteckých metod, i u I-ťingu platí zlaté pravidlo: čím konkrétnější otázka, tím přesnější odpověď. Zatímco se tazatel napojuje na pole informací, ze kterého bude čerpat odpovědi (pole akáša), jeho mysl postupně zastavuje svou činnost, čímž je odbouráno riziko vměšování se do procesu věštění. Poté jsou mince šestkrát vrženy z ruky na podložku a podle jejich hodnot se sestaví výsledný hexagram. Významy hexagramů jsou popsány v mnoha knihách o I-ťingu, takže pokud chcete, knihy si můžete zakoupit v našem e-shopu, a věštění s I-ťingem si tak sami osvojit.

Mince I ťing

I-ťing je fascinující objevná hra, rozšiřující obzory člověka, zjemňující jeho vnímání. Práce s I-ťingem  trénuje intuici i schopnosti vhledu do situací. Každý okamžik našeho života je zcela nový a neopakovatelný (ať si to uvědomujeme, či ne). Pokud rozšíříme své vnímání, ať už s I-ťingem, či bez něj, zjistíme, proč tomu tak je, a budeme schopni nalézt jedinečný vhled pro každou jedinečnou chvíli našeho života.