Holotropní dýchání

Holotropní (zcelující) dýchání a holotropní terapie
Holotropní terapie je pozoruhodná metoda, jakou lze bez pomoci psychotropních látek, dosáhnout změněného stavu vědomí. Právě v tomto stavu lze pracovat s traumatickými zážitky a intenzívními emocemi, zasutými hluboko v podvědomí člověka a zasahující do jeho vnímání reality, zdravého úsudku, ovlivňující jeho rozhodování a chování a způsobující trýznivé psychické stavy, které klient již nedokáže dále řešit a snášet. Holotropní terapie využívá potenciálu, který člověku přináší holotropní (řízené) dýchání. Holotropní dýchání  bylo a stále je základem šamanských a léčitelských rituálů a různých duchovních praktik, prováděných po celém světě. Metodu holotropního dýchání v polovině 70. let 20. století oprášil a pro terapeutické účely přetransformoval český psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof, společně se svou ženou Christinou. Výsledkem jejich snažení je celostní holotropní terapie, která kombinuje holotropní dýchání, poslech hudby (zvuků) a cílené uvolňování blokované tělesné energie (katarze).

Holotropní dýchání - specifika
Podstatou holotropního dýchání je vědomé řízení dechu, (který jinak probíhá automaticky - tedy nevědomě), rytmus, hloubka dechu a především plná soustředěnost na procesy, probíhající v nitru člověka. Při holotropním dýchání dochází ke ztrátě kontroly a uvolnění zasutých zážitků a intenzívních emocí, jejich projevení a zpracování pomocí katarze (pohybu, gest, mimiky). Znovuprožitím a vyjádřením bolestivých intenzívních zážitků dochází k oslabení intenzity emocí a k postupnému odrušení pronikání těchto zážitků do reality člověka tady a teď.
 
Holotropní terapie - pro koho je určena
Použití metody holotropní terapie je vhodné u lidí trpících silnými emočními potížemi. V takových případech je možno už od prvního sezení očekávat velmi intenzívní zážitky, které postupně srážejí negativní obsah podvědomí a přinášejí nemocnému výraznou úlevu. Pokud však člověk žádnými výraznými potížemi netrpí a k holotropnímu dýchání jej přivede čirá zvědavost, s údivem zjistí, že nic významného neprožívá. Holotropní dýchání nám totiž dá jen to, co právě potřebujeme.