František

Zdravím Tě, příteli, poutníče, dnes rozvaž mysl i kroky, odlož svou pastýřskou hůl světa na chvilku, jelikož dnešním dnem si právě připomínáme sv. Františka z Assisi, patrona našich věrných společníků, zvířectva, a to ať už všech možných barev, velikostí, ale i druhů. I těm je tento říjnový svátek věnován. Připomeňme si poselství prostoty a pokory ducha v obyčeji, kdy halíme se do ticha přírody a bloudíme v korunách stromů.

Avšak ne každý kdo bloudí je ztracený, a s tím nám mlčky pomáhají zvířecí průvodci řeky života. Pomysleme na ně i pro tu náruč porozumění a bezpodmínečné lásky, zračící se v jejich očích. Nutí nás zapomenout na veškeré boly. Pomysleme i na šepot listů, zpěv potoka a chór horských hřebenů, kde srdce plesá nad všeobjímající písní Stvořitele...

(František z Assisi, vlastním jménem Giovanni Battista Bernardone, v římskokatolické církvi uctívaný jako světec, žil mezi lety 1182 a 1226. Byl asketou, mnichem, zakladatelem žebravého řádu františkánů a mystikem. Jeho svátek připadá na 4. října.)