Feng Shui

Co je Feng Shui?

Feng Shui je mnoho tisíc let stará čínská nauka (název v doslovném překladu znamená "vítr a voda" ), zabývající se vyvážením toku neustále proudící energie a životní síly. Feng shui je fascinující naukou, která nás učí, jak lépe porozumět vlivu vnějšího prostředí, jež nás obklopuje, na náš organismus, na naši náladu, zdraví, životy.

Feng Shui nás učí, jak skloubit okolní podmínky se stylem našeho života tak, abychom dosáhli harmonie, potřebné pro kvalitní život plný zdraví, lásky, dostatku financí a úspěchů. Kdo z nás by si to nepřál? Při studiu Feng Shui se mnohdy podivíme, jak málo stačí, aby se naše situace, ať je jakéhokoliv typu, poměrně rychle a dramaticky změnila. Pochopením, přijetím a dodržováním principů Feng Shui je možné nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie, zvané čchi. Takovým prostorem může být náš domov, pracoviště, ale i zahrada nebo celé město.

Základní principy Feng Shui

  • Základním stavebním kamenem učení Feng Shui je pochopení, jak pracuje všudypřítomná životadárná energie čchi, energie, která přímo ovlivňuje dynamiku přeměny mezi Jin a Jang. Kvalita energie čchi má přímý a nezpochybnitelný vliv na naše zdraví, pocity a vitalitu, proto je nezbytné dozvědět se o ní co nejvíce.
  • Dalšími důležitými principy Feng Shui je pětice elementů, jimiž jsou voda, dřevo, země, oheň a kov a princip Jing - Jangu, princip duality, o kterém se dozvíte více v našem dalším článku slovníku, pod heslem Jin Jang. Feng Shui nás učí, jakým způsobem lze mezi těmito všemi principy, pomocí barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuků nastolit harmonii.

Feng Shui - jak nám pomáhá

Učení Feng Shui vychází z myšlenky, že nic neexistuje odděleně a všechno se vším souvisí. Tak, jako nás ovlivňuje naše prostředí, tak i my se svými emocemi, myšlenkami a náladami ovlivňujeme věci a lidi kolem nás. Pokud se chceme ve svém životě cítili lépe, být zdravější, vitálnější, docílit změny, najít lásku, dosáhnout úspěchu, pak právě pro nás může být pochopení a aplikování principů Feng Shui velkým přínosem.

Pokud toužíme něco změnit, musíme začít se změnami především sami v sobě a ve svém nejbližším okolí, tedy u sebe doma. Nejprve je dobré vyhodit vše nepotřebné, zastaralé, nefunkční, rozbité ze své vlastní hlavy i ze svého domu či bytu. Tak se vytvoří potřebný prostor pro věci nové, které teprve přijdou a přinesou nám kýžené změny.

Dle učení Feng Shui zjistíme, které části našeho domu či bytu nejsou energeticky v pořádku a neproudí jimi volně energie čchi, a dozvíme se, jakým způsobem zjednáme v těchto sektorech nápravu. Někdy postačí pouze vyčistit prostor od nepotřebných věcí, někdy stačí umístit vhodně zrcadlo, přemístit nábytek na vhodnější místo, pověsit určitý obraz, umístit květiny, zvolit vhodné barvy, a kvalita našeho života bude náhle diametrálně odlišná. Vědomou změnou našeho nejbližšího okolí můžeme dosáhnout velkých změn.

Krásným příkladem, který ilustruje, jak funguje Feng Shui v našem každodenním životě, je například problematika zrcadel. Jsou-li umístěna v ložnici přímo proti postelím, člověku se prostě špatně spí a po probuzení se cítí být unaven. Takové zrcadlo totiž po celou dobu odráží jeho vlastní energii k němu samému.

Jakmile je odstraněno, přemístěno jinam, vše se urovná do pořádku. Nebo další příklad - proč se necítíme komfortně v místnostech, které jsou okrášleny velkým množstvím kaktusů a pichlavých rostlin nebo zbraněmi pověšenými na zdech? Byť se jedná o překrásné kousky... proč jen jsme jako "na trní", už abychom odešli? A takových příkladů je spousta. Jsou všude kolem nás, jen si povšimnout. 

Doplňky Feng Shui

Výraz Feng Shui zní velmi orientálně, nicméně v podstatě se jedná o naladění se a správné vnímání energií a jejich vzájemného působení v prostoru kolem nás. Jde o to cítit, chápat a spolu - vytvářet soulad. Jakmile si člověk jednou tyto principy osvojí (v podstatě si spíše vzpomene), uvidí, že pro nastolení harmonického prostředí stačí malé změny. Zkrátka umožnit energii proudit a pracovat společně s ní, nikoliv proti ní. Pak bude dobře nejen nám, ale i našemu okolí.