Downshifting

Downshifting, anglicky podřazení na nižší rychlost, je nový společenský trend.  Lidé se snaží vystoupit z bludného kruhu posedlého materialismu, konzumu, reklamy a médií. Snižují stres a fyzické i psychické vyčerpání, které neustálou honbu za penězi provázejí.

Downshifters, „zpomalující“ lidé volí jednodušší život. Omezují osobní spotřebu, vystačí  s méně penězi za méně hodin práce, kladou důraz na ekologii. Zdůrazňují rovnováhu mezi prací a volným časem, zaměřují životní cíle na osobní smysl, naplnění a vztahy s druhými místo ekonomického úspěchu.

Tento trend se objevil ve vyspělých zemích euroamerické civilizace asi kolem roku 1990. Jeho popularita neustále roste. V současné době se downshiftingu v různé míře účastní asi 20 – 25% obyvatel.