Dobro je Volba

Kdo jsme a odkud jsme sem přišli? Kdo nás poslal a co zde máme udělat?

Bůh je Láska. Duchovní svět je Láska. Silou Boha je Láska. A náš hmotný 3D svět, ve kterém jsme v těle, je světem duality. Světem dobra a zla. Právě zde v tomto prostředí se máme naučit rozlišovat dobra od zla a skrze Poznání v sobě prohlubovat a zdokonalovat Boží Lásku. Jedině Láska nás duchovně povznese nad dualitu, v níž přebýváme. Jedině Láska je tím mostem. Láska je to nejvyšší umění. Není to věc. Je to stav. Je to Život i Pravda. Všechno začíná od samotné Volby.

Dobro nebo zlo - je volba. A tu činí každý člověk sám za sebe, a to v každý okamžik svého života. Je tento člověk, s nímž právě mluvím, dobrý nebo špatný? Je situace, která se právě děje nebo se stala, dobrá či špatná? Možná nejsou věci ani dobré ani špatné. Jen jsou. Projevují nějakou kvalitu. Jde jen o to, co my na to? A to je naše vlastní svobodná volba - dobra nebo zla. Veškeré dobro nebo zlo začíná v nás samotných.

Vždy, naprosto vždy, v jakékoli situaci, ať je nám jakkoliv dobře nebo špatně, máme možnost volit - být dobrým. Zachovat se prostě dobře, prospěšně, být tak zvaným kladným činitelem v Boží tvorbě. V tom nám nemůže nikdo a nic zabránit. Namísto trestu volme odpuštění. Namísto odsuzování můžeme zkusit chování druhých pochopit. Není nikde napsán žádný zákon, který by nám předepisoval, jak se v různých situacích musíme chovat.

My nemusíme, ale můžeme volit Dobro, laskavost a Lásku. Zlo v našem životě bude existovat tak dlouho, dokud mu to dovolíme. Když nechceme zlo, proč přijímáme špatné myšlenky? Proč odsuzujeme, zlobíme se, šíříme pomluvy, obviňujeme, proč křivdíme, nenávidíme, závidíme? My nemusíme. Jsme přece Boží lidé! Je v nás Jeho Zrno - Božská Duše, jejímž projevem je Láska a Dobro. Jsme v základu, v Bohem daném základu - dobří. Proč bychom tedy měli volit zlo? Vlastně to ani nedává smysl! Vždyť co tím získáme? Zase jen zlo. A to není příjemné. Tak proč to dělat? Pokud ho opravdu nechceme působit, a tím i sami prožívat, volme správně. Podle Duše. Dobro.

Jsme Boží lidé. A přišli jsme do těla na tento svět, abychom manifestovali Boží Dobro a Lásku.

Ale co je to ta Láska, ta pravá duchovní Láska a co je vlastně to Dobro? To od Boha. To ví jen On, a abychom to poznali i my, musíme nejprve sestoupit k Duši v sobě a odházet nepotřebný mentální balast, který jsme na ni nabalili během žití. Je to práce, ale stojí to za to! Kdo se blíží k Duši, tomu se otevírá Poznání, tomu se otevírá Brána Boží Lásky. Nic není většího a krásnějšího než právě toto. Vždyť Duše je klenot, je to poklad, skrytý v nás samotných. Je to Královská cesta k našemu dědictví. K Lásce a Pravdě. Je posvátná. Je opravdová. K přiblížení a probuzení Duše vede prastará duchovní praktika Lotosový květ.

To, co hledáme, to, co je v duchovních sférách, to hmotu dalece přesahuje. Cestu Poznání koná duch. Na Duši si přeci nelze sáhnout a do duchovního světa nohou nevkročíš. Do duchovního, kde jedině je Pravda, kde jedině je úleva od pozemských strastí, kde je Mír, Dobro a Láska, může vstoupit jen duch člověka. Tedy ten, kdo vykonává zmiňovanou praktiku Lotosový květ. Ten, kdo tíhne k Bohu, ten, kdo touží po svobodě, lehkosti a Lásce, po spojení, Jednotě a radosti, kdo se touží vrátit Domů. V kontaktu s Duší, s duchovním světem, se člověk - duch konečně rozpoznává jako Boží člověk. Jedině tehdy se to děje. U Pramene tohoto Poznání. V kontaktu s Bohem - Stvořitelem a jeho láskyplným světem může znovu pocítit pravou důstojnost Božího člověka, jímž ve skutečnosti je. Kontakt s duchovním světem člověka mění navždy. Je to Dobro a Mír. Je to Boží Láska. Je to AllatRa.