Chiromantie

Chiromantie, anglicky také palmistry neboli věštění z ruky je prastará metoda, která má své kořeny v dobách starodávných civilizací. Byla známá již v Babylonu, Sumeru, Egyptě a s úspěchem se využívá dodnes. Tato metoda odhaluje povahu člověka, nadání, talent, objasňuje životní cestu a nastiňuje pravděpodobný osud. Jedná se o jednoduchou, avšak velmi přesnou metodu, využívající lidské ruky, dlaně.

Ruka je jedinečná

Ruce každého člověka jsou jedinečným originálem. Z toho vychází daktyloskopie, nauka o otiscích prstů, která dokazuje, že obrazce papilárních linií jsou u každého člověk jiné, zůstávají stálé a neměnné, nelze je nijak odstranit či změnit, pokud není odstraněna kůže. Na světě neexistují dvě osoby s naprosto identickou kresbou na dlaních a prstech. To je koneckonců další z mnoha dokazů o tom, že každý člověk je neopakovatelný a nenapodobitelný.

Dlaň je mapa života

Lidské ruce jsou pro zkušeného chiromanta mapou osobnosti a života. Při výkladu se zohledňuje jak tvar ruky a její pevnost na dotek, tak délka a tvar jednotlivých prstů. Nejvíce informací však lze vyčíst především z kresby čar na dlaních. Lidské ruce jsou protkány spletitou sítí různých rýh, jsou na nich hrbolky, výstupky, které mají u každého člověka jinou hloubku, délku a směr. Během času se dlaně člověka mění, některé čáry mizí či blednou, jiné se objevují na místech, kde předtím žádné nebyly. Tak se během let mapa na dlaních může změnit podle vývoje života.

Lidské dlaně

Ruce ukazují osud a cestu

Mapa dlaní odráží náš momentální stav, odvíjející se od našeho životního postoje, myšlení, prožitých radostí i starostí. Z rukou lze vyčíst naší minulost, která vedla k tomu, co je tady a teď, a taktéž naší pravděpodobnou budoucnost, která vychází z dneška. V rukou se odráží celá osobnost člověka a směr, kterým se ubírá. Z dlaní lze vyčíst charakteristiku osobnosti a povahy člověka, informace o jeho schopnostech, talentech i slabinách, o jeho duchovním a tělesném stavu, o úspěších, štěstí, penězích, lásce, předpokladech k seberealizaci a úspěchu. Můžeme se dozvědět i o náchylnosti k chronické nemoci ještě dříve, než se nemoc projeví. Levá ruka vypovídá o vrozených schopnostech a darech, které člověk dostal do vínku při narození, pravá ruka ukazuje, zda tyto své schopnosti využívá, zda je realizuje či potlačuje.

Umět si navzájem podat ruce

Chiromantie je fascinující metoda, jak poznat sama sebe. Poznáme-li sami sebe, přijmeme-li své přednosti i omezení, staneme se chápavějšími a tolerantnějšími i ke svému okolí. Změníme-li na základě sebepoznání vnímání sebe sama, pochopíme, že ačkoli existují mezi lidmi značné rozdíly, všichni do jednoho jsme jen člověkem, se všemi nedostatky a omezeními. Sebepoznáním se staneme tolerantnějšími, přístupnějšími, mírumilovnějšími, schopnými naslouchat, chápat a odpouštět. Takový přístup se brzy projeví na našem životě. Nedorozumění a souboje s druhými se lehce vyřeší a do našeho srdce bude moci vstoupit klid, mír a láska.