Bombastus

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, známý spíše pod přezdívkou Bombastus či Paracelsus, se narodil v roce 1493 v Einsiedlu a zemřel v roce 1541 v Salcburku. Byl to renesanční muž mnoha talentů: alchymista, astrolog a především lékař, který se svými objevy stál na prahu nové éry v medicíně.

Jméno Paracelsus si zvolil záměrně. "Para" znamená "nad" a "Celsus" byl jméno slavného římského lékaře. Tímto gestem Paracelsus vyjádřil své přesvědčení, že jeho znalosti a dovednosti daleko převyšují ty, které v té době nabízela scholastická medicína. Odmítal autoritu starých textů a prosazoval inovativní přístup k léčbě založený na pozorování a experimentech.

Paracelsus se zasloužil o mnoho důležitých objevů v medicíně. Například jako jeden z prvních zdůraznil důležitost minerálů pro lidské zdraví a používal je k léčbě různých nemocí. Zasloužil se také o rozvoj farmacie a zdokonalil techniky výroby léků.

Luther lékařství

Díky svým reformám a inovativním přístupům k léčbě bývá Paracelsus srovnáván s Lutherem a nazýván "Lutherem lékařství". Jeho vliv na medicínu byl obrovský a jeho myšlenky inspirovaly mnoho dalších lékařů a vědců v následujících staletích.

Paracelsus nebyl jen lékařem, ale i kontroverzní osobností. Jeho alchymistické experimenty a nekonvenční teorie mu vysloužily kritiku ze strany církve i konzervativních lékařů. Přesto jeho odkaz přetrvává a dodnes je považován za jednoho z nejdůležitějších lékařů v historii.