Bódhisattva

Bódhisattva v přesném překladu ze sansrktu znamená "Ten, jehož podstatou je vědění". Je Bytostí, která dosáhla nejvyšší dokonalosti a vyšla z nirvány, která má vůli znovu se do ní ponořit, ale odmítá to udělat pro Lásku a soucit k živým bytostem, aby jim pomohla v jejich zdokonalování. Bódhisattva je Duchovní bytost, která se svobodně nachází při pozemském vtělení v lidské konstrukci těla (jako Duchovní Bytost má Bódhisattva možnost odejít do duchovního světa v kterýkoliv okamžik na rozdíl od Duše člověka, jež je uvězněna v konstrukci), a zároveň se stabilně nachází v 72 dimenzích. Právě tolik dimenzí má globální Vesmír.  Zkrátka, Bódhisattva se dočasně nachází v konstrukci, která je stejně jako u všech lidí umístěna v šesti dimenzích materiálního světa. Ovšem místo lidské Duše má dokonalou Duchovní Bytost ze světa Boha, která se stabilně nachází v 72 dimenzích a je schopná v nich provádět změny. Bódhisattvové vstupují do pozemského těla zcela normálně, reinkarnací. Jejich duše vstupuje do těla novorozence, tak, jako u každého člověka, 8. den po narození. Na první pohled se Bódhisattvové od lidí nijak neliší. Avšak je to podobné, jako byste nacpali motýla do housenky. Motýl se necítí pohodlně a ani housenka nemá pohodlí. Přestože Bódhisattva může odejít do nirvány kdykoliv, a je to pro něj velké pokušení, musí zde strávit určenou dobu, prožít celý život. Pokušení je to veliké, protože Bódhisattva už pocítil ten stav vrcholu nadpozemského štěstí, nirvány. A tento svět je velice odlišným místem.

Ten, jehož podstatou je vědění

Bódhisattva v přesném překladu ze sansrktu znamená "Ten, jehož podstatou je vědění". Toto slovo pochází ze Šambaly, která je jediným křišťálově čistým zdrojem duchovních znalostí na Zemi. Z tohoto zdroje čerpají všechna učení na světě. Člověk se Bódhisattvou stát nemůže, je ale pravda, že bylo v dějinách lidstva několik výjimečných osobností, které dokázaly pozdvihnout svou duši na úroveň Bódhisattvy. Ale těchto výjimečných lidí můžeme napočítat na prstech jedné ruky. Buddha přinesl tento pojem lidem s ohledem na tehdejší duchovní úroveň rozvoje. V jeho definici zní vysvětlení tohoto slova takto: Bódhisattva je Bytostí Šambaly, která dosáhla nejvyšší dokonalosti a vyšla z nirvány, která má vůli znovu se do ní ponořit, ale odmítá to udělat pro Lásku a soucit k živým bytostem, aby jim pomohla v jejich zdokonalování. Hlavním posláním Bódhisattvů (v křesťanství archandělů) je výchova lidské duše v průběhu všech cyklů jejího znovuzrozování. Aktivně jí pomáhají v rozvoji tehdy, když se v člověku probouzí duchovní podstata. Tento úkol jim dala Kosmická Hierarchie, chcete-li, Bůh.

Bódhisattvové ze Šambaly

Bódhisattvové obývají místo zvané Šambala. Vytvořili si tam svůj malý svět, lidem znám jako Obydlí. Právě odsud svět dostává znalosti, ať už vědecké nebo duchovní, a to proto, aby lidé mohli duchovně růst a rozvíjet svoji duši. Stává se, že Bódhisattvové, kteří předávali základní učení, museli být také Mesiáši. Ale jen zřídka. Zpravidla jsou často Mesiáši jejich učedníci, vychovaní z prostých lidí. Bódhisattvové v Šambale existují na základě zcela jiných zákonů. Jejich těla nejsou tvořena takovou hrubou hmotou, jako mají lidé. Jejich tělo je tvořeno z jemnější hmoty a existuje podle vlastních zákonů v čase a prostoru.

Proč přicházejí Bódhisattvové na Zemi?

Bódhisattvové se tedy vědomě převtělují do "matérie" člověka, aby vyzkoušeli všechnu tu tíhu, strádání a také pokušení tohoto světa. V průběhu lidského života splní ten úkol, který měli splnit. Někdy přicházejí na svět  s určitým cílem, aby provedli v životě rozhodnutí, které bylo přijato v Šambale. Ale nejčastěji jako pozorovatelé. Bódhisattvové žijí jako obyčejní lidé, tiše a skromně plní svou práci, ačkoliv uvnitř si tento Člověk plně uvědomuje, že je Bódhisattvou. Ale nikdy to nebude vykřikovat, bít se do hrudi, zpravidla o tom nikdo z okolí ani neví. Může to být kdokoliv. Bódhisattvové mají takové pravidlo, povinnost. Každý z Bódhisattvů Šambaly musí aspoň jednou za tisíc let přijít prostřednictvím reinkarnace na tento svět. Proč? Aby prožil lidský život, podíval se, jak a o čem přemýšlí lidstvo, na jaké úrovni by se lidem měly předávat znalosti. Tedy proto, aby znali lidskou podstatu. Vždyť v Šambale v jedincích neexistuje materiální podstata, je tam zcela jiná realita. Aby Bódhisattva porozuměl tomu, k čemu dochází na Zemi, tak je "vhozen" do tohoto světa, aby nezapomněl, nezakrněl.

Andělská bytost

Dokonce ani vladyka Šambaly, Rigden Djapo, se nemůže vyhnout tomuto údělu. Ale on zpravidla přichází na tento svět před započetím globálních změn v lidské civilizaci, přibližně jednou za 10 - 12 tisíc let. Nikoliv jako Mesiáš, nýbrž jako Soudce. Kontroluje práci svých předcházejících svěřenců, hodnotí úroveň lidského vnímání, stupeň duchovnosti lidí nebo pohlcení materiálním světem. V závislosti na tom je pak v Šambale vynesen verdikt, jestli toto lidstvo bude nebo nebude dále existovat. Pokud je lidstvo celkově ohodnoceno jako duchovně se rozvíjející společnost, pak bude zachováno. Pokud v něm převládá více toho zvířecího, tedy materiální podstata, pak se zopakuje stejná historie "globálních katastrof", která se odehrála s některými předchozími civilizacemi. Na rozmnožení "matérie" duší příští civilizace stačí ponechat jednu desetinu z celkového počtu lidí... Lidstvo si samo volí cestu a činy Šambaly jsou jen následkem této volby.

Znalosti nejsou náboženství

Bódhisattva nebude nikomu dokazovat, kdo vlastně je, a tím spíš nebude vytvářet náboženství. Bódhisattva může předávat učení o duchovní podstatě člověka, o tom, jak ji rozvíjet. Ale v žádném případě ne náboženství... Ve skutečnosti je každé náboženství pouze velký showbusiness, který vznikl kvůli velikášství skupinky lidí, kteří jej řídí, a který byl vytvořen k tomu, aby vysával peníze ze stáda svých oveček. Bódhisattvové zde zůstávají kvůli lidem, proto, aby vychovávali lidské duše, aby se tyto duše mohly rozvíjet a stát se Svobodnými, skutečně Svobodnými, neboť o to se snaží naše vnitřní podstata, duše stále, v každém okamžiku života.

Znalosti pocházejí ze Šambaly

Dnešní míra inteligence lidí je dána tím, že využíváme znalostí našich předků. Ale jak to všechno naši předkové zjistili? Bylo jim to předáno Šambalou. Dokonce i v těch nejstarších legendách sumerské civilizace, které byly napsány na hliněných tabulkách, se píše o tom, že právě "lidé z nebe" jim pověděli, jak si zavést živobytí, jak se mají stavět domy, chytat ryby, pěstovat rostlinnou stravu pro svou potřebu a jiné. A před tím lidé žili jako jakékoli jiné stádo zvířat... Když si vezmeme současný svět. Jak vědci přijdou k objevu? Samozřejmě usilovně pracují na dané věci, ale kde se bere samotný okamžik objevu, "osvícení"? Vzpomeňme na historii velkých objevů, například na známý periodický systém D. I. Mendělejeva. Ten se mu zdál už v konečné podobě ve snu, přičemž ne celý, ale pouze ta část, kterou může lidstvo pochopit v dané fázi. Stejný příběh se odehrál se strukturou atomu Nielse Bohra, se vzorcem Friedricha Augusta Kekulé, s objevem Nikola Tesly a mnohé další. Prakticky všechny vědecké myšlenky a teorie lidstva se objevily v důsledku "osvícení" intuice a nejčastěji "inspirace shora". Jinými slovy, tyto objevy vědci získali ze samotných hlubin svého podvědomí.

Vstup do Šambaly

A hlubiny podvědomí, to je ta stejná "čakra", "dveře", "brána", která se může otevírat buď z jedné nebo druhé strany. Je to jen přechod do úplně jiné sféry, jiného rozměru, jiného informačního pole, je jedno, jak se to nazve. Takže v případě potřeby může být do mozku vědce vložena připravená odpověď z druhé strany. Kdo ji tam vkládá? Ten, kdo se na té straně nachází. Každý člověk Jej vnímá jinak - někdo Jej považuje za Absolutno, někdo za Kolektivní rozum, nebo Šambalu, nebo Boha... Ale Bůh není Šambala. Bůh je Bůh a Šambala je jen jedním z jeho výtvorů. Šambala ve vztahu k lidstvu představuje zdroj znalostí. Je to zvláštní informační "banka", vstup do ní existuje v hlubinách podvědomí každého člověka. Do Šambaly se člověk může dostat, aniž by opustil pokoj. Proč Šambalu nemohou lidé najít? Protože existuje ve zcela jiné frekvenci vnímání.

Hvězda

Před branou Šambaly

Před branou do Šambaly je speciálně vyškolený člověk, který plní rozhodnutí Bódhisattvů. Šambala nikdy nepřipustí, aby někdo ovládl celý svět nebo používal duchovní znalosti ke škodě lidstva. Takže právě tento Mistr realizuje takové rozhodnutí v životě, aniž by opustil svou celu. K tomu mu stačí ve zvláštním stavu vědomí jen mávnout Lístkem Lotosu, zvláštním rituálním mečem, který se podobá zkrácené turecké šavli. Kvůli tomu meči vznikl i samotný název umění Trestajícího meče Šambaly. Svědectví o činnosti tohoto Mistra je občas možné najít také v současném světě. Některá záhadná úmrtí zůstávají doposud tajemstvím, a to nejen pro patologické anatomy. Při pitvě se například zjistí, že srdce je rozříznuto přesně napůl, jakoby ostrým předmětem, i když kůže a okolní orgány zůstávají nedotčené. A tak podobně. Před tímto trestem provinilec neujde, ať by byl ochráněn jakkoliv (třeba nejnovějšími dokonalými technologiemi či armádou). Je to prapříčina strachu, který pociťují všichni tyrani vůči Šambale. Proto s ní všichni hledali a stále hledají kontakt, neboť vědí, že ať budou jakkoliv vlivní a mocní, vůči Šambale jsou bezmocní.

Článek je přejatý z webu: http://znalosti-osvobozuji.webnode.cz/news/proc-prichazeji-bodhisattvove/

Materiály k tomuto článku pocházejí z knihy Sensei ze Šambaly, kniha první a z knihy AllatRa od autorky Anastasie Novych.