Bastet

Bastet - ochránkyně
Bastet je staroegyptská bohyně, zobrazovaná zpočátku jako ženská postava se lví, později kočičí hlavou. Bastet ve své lví podobě byla vnímána a uctívána jako všemocná ochránkyně města a panovníkova trůnu, jakožto i jeho osoby. Později byly tyto rysy modifikovány do podoby mateřské ochrany, takže získala povahu mírné a laskavé bohyně a ze lví hlavy se stala hlava kočičí (to však neznamená, že tyto vlastnosti bohyni Bastet opustily). Od těch časů je Bastet především bohyní ochránkyní, bohyní mateřské lásky, mírnosti a laskavosti. Stejně, jako každá žena, umí být Bastet milá, laskavá a vlídná, nicméně, za touto na první pohled vlídnou povahou se skrývá velký temperament, který ji může v minutě učinit nevlídnou a nevypočitatelnou. 

Bohyně Bastet byla uctívána v Dolním Egyptě, zatímco v Horním byla uctívána bohyně Sachmet. Vzhledem ke svým vlastnostem a značné podobě, byly tyto bohyně často zaměňovány (na některých zobrazeních nelze rozpoznat, o kterou z nich se jedná), takže během času splynuly v jednu jedinou - mírnou a laskavou Bastet, která v sobě nese temperament a destruktivnost bohyně Sachmet.

Bastet - Sachmet - dvě podoby ženy
Sachmet - bohyně se lví hlavou, byla uctívána v Horním Egyptě. Sachmet byla spojována s ochranou zemí a měst, s mocí a panováním, ostatně její jméno v překladu znamená "Mocná".  Sachmet byla známá svou prchlivou povahou, krutostí a neústupností. Sachmet byla bohyní obávanou, ale i uctívanou pro svůj mocný ochranný aspekt. Sachmet byla k přežití světa nezbytná, zároveň ale ohrožovala jeho rovnováhu. Sachmet byla divokou lovkyní, neúprosnou bojovnicí, bohyní boje a taktéž bohyní Mocného Slunce (nad hlavou mívá velký sluneční disk). Věřilo se, že svou sílu získává Sachmet ze žáru poledního slunce, říkalo se jí "Dáma Plamenů". Také se věřilo, že horké pouštní větry jsou dechem samotné bohyně Sachmet. 

Bastet i Sachmet v podstatě vyjadřují princip samotného ženství, který není pouze něžné, laskavé a mateřské, ale také divoké, nevypočitatelné, magneticky přitažlivé, někdy něžné, někdy kruté.

Obraz bohyně Bastet