Bachova květová terapie

Bachova květová terapie je terapie pojmenovaná podle svého zakladatele, doktora Edwarda Bacha, který vyvinutí této metody věnoval celý svůj život. Bachova květová terapie je léčebná metoda, používající speciálně namíchané bylinné roztoky, zvané Bachovy esence. Bachovy esence působí na duši, harmonizují lidskou psychiku, která je primárně odpovědná za celkový zdravotní stav člověka. Chceme -li vyléčit tělo, nejprve musíme naleznout příčinu problému, která vznikla na úrovni duše. Odstraníme -li problém duše, odstraníme i nemoc či bolest těla. Dr. Edward Bach byl přesvědčen, že každý člověk tady na zemi má své životní poslání, které si zvolil a které se rozhodl naplnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, mohou přicházet překážky, komplikace a těžké životní situace. Bachovy květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha, uvádí tyto složky do stavu celistvosti a jednoty. 

Myšlenky ovlivňují zdravotní stav
Představte si, že každý den vstanete s myšlenkou na všechny starosti a problémy, které Vás ten den čekají. Vstanete, děláte si snídani a u toho myslíte jen na své problémy. Snídáte a nevnímáte co jíte, snídáte a vůbec si nevšímáte slunečních paprsků, tančících na dně sklenice s vodou, která stojí před Vámi na stole. Neslyšíte zpěv ptáků, nevnímáte modř oblohy, jste stále pohrouženi do svých myšlenek. Tyto myšlenky způsobují, že vidíte svět černě a omezeně, nevnímáte spoustu věcí, které se kolem vás dějí a které se dějí uvnitř vás. Tento myšlenkový kolotoč a neschopnost se od něj odpoutat, vás vrhá do temnoty, vaši duši halí mraky a to se po nějaké době projeví i ve fyzickém těle - bolestí a nemocí. A přitom uvnitř vás, v hloubi vaší duše leží potenciál - informace, která vás dokáže pozvednout a vyléčit. Není však jednoduché vystoupit z tohoto kolotoče, není jednoduché tento kolotoč zastavit. Obvykle se nám to podaří, až když je pozdě - tedy až vznikne bolest a nemoc. Pak začneme konečně vnímat volání své duše o pomoc, protože nemoc je jen volání duše, upozornění, že něco dlouhodobě není v pořádku, že něco děláme stále stejně špatně, že něco přehlížíme. Duše se prostřednictvím tělesných symptomů dožaduje naší pozornosti. Nemoc tedy není trestem, je jen upozorněním, že něco není správně. Pokud jsme si to neuvědomili ve stavu zdraví, musíme onemocnět, abychom to již nemohli přehlížet.

Citát Edwarda Bacha

Nemoc - jak se k ní postavíme?
Vznikla tedy nemoc, a je jen na nás, zda navštívíme lékárnu (tak, jak to většina z nás obvykle dělá) a začneme užívat léky vyrobené farmaceutickým průmyslem, nebo sáhneme po alternativní metodě a budeme léčit skutečnou a prvotní příčinu nemoci, která vznikla v našem nitru. Ze zkušenosti víme, že se můžeme zbavit nemoci pomocí farmaceutických výrobků, pomáhají nám od bolesti a působí na projevy nemoci, to je vyzkoušené. Jenže tyto léky působí právě především na nemoc samotnou, nikoliv na jejího původce, kterým jsme my sami. Nemoc se tedy může kdykoliv vrátit, neboť chyba, na základě níž nemoc vznikla, odstraněna a vyléčena nebyla.

Bachovy květové esence lahvičky

Dr. Edward Bach (1886-1936)
Edward Bach byl anglický lékař, bakteriolog, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních knih a textů. Zkoumání individuality člověka a vztahu mezi psychikou a fyzickým tělem byly základními motivy jeho bádání a úsilí na poli lékařství. Hlavní náplní jeho práce bylo objevovat a poznávat souvislosti mezi emocionálním světem a náladami člověka s jeho nemocemi, mezi disharmonií v duši a projevem této disharmonie na těle v podobě nemoci, neboť byl přesvědčen, že pokud člověk odstraní ze své duše špatné postoje, přiblíží se svému vnitřnímu štěstí a posléze i úplnému uzdravení. Věřil, že příčinou nemoci je disharmonie v nitru člověka (psychosomatický pohled). Jako velký milovník, bedlivý badatel a bystrý pozorovatel přírody hledal rostliny, které by svými energetickými vibracemi odpovídaly lidským náladám a reakcím a působením své energie byly schopné tyto nálady a stavy korigovat. V rostlinách viděl sílu, kterou příroda poskytuje lidem, aby žili v harmonii se sebou samými a tím pádem i se svým okolím. Edward Bach nabádá k návratu k přírodě a přirozenosti, vyzdvihuje duchovní hodnoty, protože právě ty dávají člověku sílu, svobodu a zdraví.

Léčivá síla květů

Jak vznikly Bachovy esence
V roce 1934 Edward Bach přesídlil do Mount Vernonu, které dodnes zůstal sídlem známého Bachova centra. Nadále neúnavně pracoval, objevoval nové rostliny, připravoval z nich esence, psal články do různých časopisů, přednášel, ošetřoval pacienty, kteří k němu docházeli z  blízkého okolí. Jeho intuice a senzitivita byly vysoce vyvinuté – stačilo, aby si položil na jazyk nějakou rostlinu, a dostavily se u něj symptomy, které tato rostlina zprostředkovávala skrze svou energetickou hodnotu či své vibrace. Zájem o jeho práci narůstal, pacienti žádali esence i z jiných míst, a tak se dr. Bach rozhodl požádat o spolupráci homeopatickou lékárnu Nelsons v Londýně. S mateřskou tinkturou, kterou sám ručně připravil, přijížděl vždy vlakem z  Oxfordshiru do Londýna a v Nelsons byla tato tinktura dál rozlévána do takzvaných zásobních lahviček. Z této přátelské spolupráce se nakonec stala tradice, která přetrvává až do dnešních dnů. Mateřská tinktura pro originální Bachovy esence se pořád ještě připravuje ručně v Bachově centru v Mount Vernonu z květů a rostlin tamější zahrady, načež ji homeopatická firma Nelsons v Londýně za dodržování stanovených předpisů a návodů podle dr. Bacha rozdělává dál do zásobních lahviček, které se distribuují do celého světa. V roce 1935 objevil Edward Bach ještě dalších 19 rostlin, ze kterých připravil nové esence. Začátkem roku 1936 považoval Bach svou práci na hledání správných rostlin pro uzdravení člověka za naplněnou a dokončenou. Uvedl do života jednoduchý a účinný způsob, jímž si lidé mohou sami pomoci zbavit se svých neduhů a tíhy a otevřít se radosti a zdraví. Ještě nikdo předtím necharakterizoval tak jasně a srozumitelně lidské emoce a postoje - a zároveň podal jednoduchý návod (a to doslova) k tomu, jak žít ve vnitřní harmonii a spokojenosti.

Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach zemřel v roce 1936 a zanechal nám po sobě své celoživotní dílo, návod, jak můžeme uzdravit svou duši a tím i tělo, pomocí těch nejpřirozenějších ingrediencí z dílny Matky Přírody. Chcete-li, vyberte si z naší nabídky Bachových květových esencí a vyzkoušejte sami.