Avalókitéšvara

Avalókitésvara je Pán soucitu a milosrdenství, jenž nesoudí, ani netrestá. Pomůže všem, kdo požádají. Avalókitéšvara (sanskrt), respektive jeho kosmická podoba - Sahasrabudža - Chhyag-Tong je personifikací Boží Milosrdnosti a Soucitu. Z překladů jeho mnoha jmen nese význam jako "Vládce", "Pozorovatel", "Pán, jenž shlíží shůry", "Držitel Lotosu". Avalókitéšvara má "oči všude", vidí všechno a všechny, žádná bytost nezůstane mimo jeho dosah. Avalókitéšvara nikoho nesoudí ani netrestá, neboť dobře ví, že všechny naše chyby jsou důležité pro naše poučení. Avalókitéšvara je Bytost nejvyššího Soucitu, jeho soucitný pohled se podobá pohledu matky, jež s láskou pohlíží na své dítě - je plno nekonečného pochopení, poskytuje péči a podporu. Avalókitéšvara stále pohlíží laskavým pohledem na všechny bytosti světa, bez rozdílu. Pokud někdo žádá o pomoc, dostane se mu jí, ať je kýmkoliv (jakkoliv dobrým či nedobrým), ať se nachází v tom nejzapadlejším koutě světa, nad zemí či pod zemí, oči Avalókitéšvarovy si ho najdou a dostane se mu pomoci. V nejčastějších zpodobněních (na různých buddhistických obrazech - thankách) drží Avalókitéšvara v pravé ruce růženec s odkazem na mantru Om mani padme hum, v protější levé ruce drží lotos, znamení Duchovní čistoty a Lásky. V další pravé ruce drží kolo dharmy s osmi loukotěmi, jež odpovídají zásadám osmidílné cesty k vysvobození, v ruce levé pak luk a šíp, jako symboly síly vůle a ochrany před nepřáteli a pokušeními. Třetí pravice je v gestu plnění přání, na dlani je viditelné oko, které umožňuje vidět i tam, kam nedohlédnou oči jeho mnoha hlav. Třetí levice drží konvičku s nektarem nesmrtelnosti. Přední pár rukou drží vzácný klenot čintámani - odkaz na zářící "duchovní srdce".


Zpodobnění Avalókitéšvary

Tato úžasná Bytost (přesněji "princip" Božího Milosrdenství a soucitu, který ztělesňuje), je již tisíce let uctívána a ještě mnoho dalších tisíciletí bude, jelikož nikoho nesoudí a netrestá a je milosrdná ke všemu a všem. Není tedy divu, že uctívání této milosrdné síly překročilo hranice svého původního působiště a rozšířilo se do okolních zemí. A proč jej v Číně a Japonsku vnímají jako ženu - Kuan Jin? Podle jejich chápání není možné, aby tuto "čistě ženskou" vlastnost ztělesňoval muž, proto ho nazvali Kuan Jin.

Pán Soucitu Avalókitéšvara

Sanskrt - Avalókitéšvara - "Pán, jenž shlíží shůry"
Tibet - Čänräzig - "Zřící pronikavým zrakem“
Čína - Kuan Jin - ženská podoba pro Pána soucitu
Japonsko - Kannon

Mantrou Pána soucitu je známá mantra "Om mani padme hum", což v překladu znamená Pravda je ukryta v lotosu. Pravda je ukryta ve středu našeho bytí, které stejně jako lotos vyrůstá z bahna nevědomí.