Anch - Egyptský kříž Života

Anch - Kříž Života, nebo také Nilský či Isidin kříž, je mocným tvarovým zářičem, schopným transformovat energie do jejich nejčistší formy. Anch je používán jako harmonizátor energií i jako léčitelská pomůcka. Anch je symbolem věčného života a nesmrtelnosti.

Anch - Egyptský hieroglyf

Anch je nejznámějším a nejvíce uctívaným symbolem Egypta. Anch je egyptskou hieroglyfickou značkou, symbolizující Život sám (život věčný, jenž je Zdrojem života pozemského). Anch je posvátným egyptským symbolem, se kterým se lze setkat téměř na všech malbách a reliéfech, zobrazujících egyptské bohy, bohyně a panovníky, je přisuzován především bohyni Eset (Isis), jako patronce Života. Legenda praví, že v rukou bohyně Isis fungoval Anch jako kouzelná hůl, kterou Isis ovládala chování Nilu, proto se mu také říká Nilský Kříž. Posvátný symbol Anchu se těšil a stále těší velké úctě, tento symbol byl tesán uvnitř pyramid, na sarkofágy zemřelých, na hole kněží, či byl v kresbách kladen do rukou bohů. V dnešní době slouží především jako amulet.

Obrazy bohů starého Egypta se symbolem Anch

Význam symbolu Anch

Původní význam posvátného symbolu Anch je život, též narození, znovuzrození, oživení nebo nesmrtelnost. Jeho tvar zdánlivě připomíná lidské tělo s rozpaženýma rukama, kdy smyčka v horní části kříže představuje hlavu. Existuje velké množství interpretací významu a působení tohoto symbolu, z nichž každé může být pravdivé, níže uvádíme některé z nich.

  • Symbol Anch je zpodobněním spojení aktivity a pasivity. Anch má tedy podobný význam, jaký bývá připisován všem křížům - je symbolem spojení protikladů a tedy symbolem rovnováhy.
  • Smyčka v horní části Anchu značí Slunce Ra na horizontu, vyjádřeném vodorovnou čarou. Svislá čára znázorňuje spojení vesmíru se zemí. 
  • Anch je symbolem vítězství Duchovního principu věčného Života, jeho vládu.
  • Anch vyjadřuje kombinaci protikladů jako např. světlo x tma, muž x žena či život a smrt. Jinde představuje živly jako je voda a vzduch - tedy znovu - spojení protikladů.
  • Anch je klíčem ke všem světům.
  • Symbol Anchu je klíčem ke zdraví. Je tvarovým zářičem, čističem energií, kdy jednou stranou je nasávána negativní energie, cestující křížem je transformována na pozitivní a následně vyzařována ven.
  • Anch je ochranou před zlými duchy, astrály, negativními myšlenkami, kletbami, apod.

Starý Egypt - hieroglyfy

Kříž Života - tvarový zářič


Anch, Kříž Života, je používán jako silný tvarový biozářič, se schopností shromažďovat a vyzařovat kladné biopole. V návaznosti na tento fakt je Anch používán jak pro čištění prostor, tak pro uzdravování těla a to především z důvodu možnosti usměrnění energie do jednoho určitého bodu (pomocí ramen kříže). Energie je absorbována "kapkou" a rameny posléze vyzařována ven. Pomocí Anchu lze energii odebírat i dodávat, proto, pokud má být použit pro léčitelské účely, doporučuje se svěřit ho do rukou odborníka, neboť jeho energie je značná a je třeba působení energií opravdu rozumět.

Anch v každodenním životě

Použití Anchu je široké. Kříž Života je nejčastěji vyroben z kovu nebo drahých kamenů, které svými vibracemi umocňují jeho vyzařování. Velké Anchy se věší na zdi interiérů, jako harmonizátory energií v prostoru. Takové použití je nesporným přínosem pro všechny obyvatele domu, jelikož svým působením harmonizuje i vztahy mezi jednotlivými členy domácnosti. Původním posláním Anchu je dávat a udržovat zdraví a život, proto je Anch nejčastěji používán v podobě amuletu. Amulet s Anchem přináší majiteli fyzické i psychické zdraví, působí jako prevence proti nemocem a jako ochrana před vším "nízkým", negativním.

Máte-li zájem, můžete se podívat na předměty s vyobrazením Anchu v naší nabídce produktů - klikněte na heslo Anch.