Ajurvéda

Ajurvéda - celostní medicína
Ajurvéda je nejstarším celostním léčebným systémem péče o zdraví. Ajurvéda je nauka o zdravém a vyváženém způsobu života, jejímž cílem je dosažení rovnováhy energií - harmonie, základního předpokladu pro zdravé tělo, mysl i ducha. Tento propracovaný systém, starý více než 5000 let, vznikl v Indii, jeho základy pochází z Véd, indických svatých spisů. Ajurvéda v sobě spojuje základní morální hodnoty, spiritualitu a také velmi důmyslně propracovaný systém medicíny. V Indii je ajurvéda tradičním lékařským systémem, je však praktikována po celém světě, včetně České republiky, jako způsob alternativní léčby. 

Ajurvéda - historie
Ajurvéda, vycházející z indických véd, překročila hranice Indie a postupně se rozšiřovala do okolních zemí, směrem na východ až do Indonésie, na západě velmi ovlivnila např. starověkou řeckou medicínu. Spolu s buddhismem byla rozšířena do mnoha dalších oblastí (Tibet, Srí Lanka, Barma a další), kde se stala významnou součástí místní tradiční medicíny. Ajurvéda též velmi ovlivnila další veliký východní léčebný systém - čínskou medicínu. Dnes ajurvéda prochází dalším stádiem vývoje, kdy se adaptuje na podmínky moderního světa za současného rychlého šíření a prosazování na Západě, kde si získává stále větší oblibu.

Ajurvéda - rovnováha je naší pravou přirozeností
Základem ajurvédy je snaha o rovnováhu, což je velmi blízké myšlence buddhistické, také proto se buddhismus zasadil o další vývoj ajurvédy. Ajurvéda klade důraz na prevenci a neustálou podporu zdraví, na životní styl a pozitivní myšlení. Ajurvéda zdůrazňuje umírněnost ve všech sférách života, umírněnost v jídle, spánku, pohlavním styku, užívání léků, apod., zdůrazňuje nutnost pravidelné a dostatečné hygieny, zahrnuje kompletní systém životosprávy a stravování. Rovnováha je naší pravou přirozeností, nerovnováha je narušením této přirozenosti. Když porozumíme původu a struktuře nerovnovážného stavu, můžeme obnovit stav rovnováhy – zdraví.

Ajurvéda - základní pohled na člověka a diagnostika
Dle ajurvédského pohledu je člověk, jako mikrokosmos, odrazem makrokosmu, a jako vše, co existuje ve hmotě, je složen z pěti prvků: země, voda, oheň, vzduch a prostor. Z nich v těle člověka vznikají tři základní systémy - tělo, smysly a duch, propojené třemi regulačními principy dóšy -  Vata, Pitta a Kapha. Každý nově narozený člověk dostal do vínku určité specifické vybavení - určitý poměr těchto tří principů, z nichž jeden je vždy převládající a druhý a třetí jsou v menším poměru. Nesoulad těchto principů, disharmonie, znamená oslabení organismu v některé rovině a předchází vzniku psychických potíží, bolestí a onemocnění.

Ke každému typu dóši se vážou určité charakteristiky a orgány, které s nimi přímo souvisí.

Vata - kombinace éteru a vzduchu
Vata řídí veškeré naše pohyby, tlukot srdce, dýchání, ovlivňuje činnost hrtanu, krevní oběh i nervový systém. V případě rovnováhy podporuje kreativitu a flexibilitu, v nerovnovážném stavu podněcuje strach a úzkost, labilitu a pocity méněcennosti.

Pitta - kombinace ohně a vody
Pitta je spojena s trávením a metabolismem. Pitta řídí zažívání, absorbování a asimilaci živin, metabolismus a tělesnou teplotu, játra, žlučník, oči, krev, pocení a pokožku. V případě rovnováhy podporuje bystré myšlení a inteligenci, v opačném případě posiluje hněv nenávist a žárlivost. 

Kapha - kombinace země a vody
Kapha dává formu všem tělesným strukturám, kapha ovlivňuje kosti, svaly a šlachy, je pojivem mezi buňkami,  je “mazivem” pro klouby, zvlhčuje kůži, udržuje imunitní systém. Pokud je tato energie v rovnovážném stavu, podporuje kapha vyjadření lásky, klidu a odpuštění, v případě nerovnováhy připoutanost, lakotu, hrabivost a závist. 

Typologie člověka podle dominantní složky
Na základě propočtu zastoupení těchto tří složek (dóš) v člověku, bylo určeno několik základních typů - konstituční typologie. Uvádíme tři základní typy, přičemž je třeba vzít v potaz, že každý člověk má v sobě má od každého trošku, a existují ještě další typy, typy smíšené.

Člověk typu Vata

Lidé s převládající složkou Vata, jsou buď velmi vysocí, nebo naopak velmi malí, vždy ale velmi štíhlí, většinou obtížně přibírají na váze. Lidé typu Vata jsou vysoce inteligentní, mají úzký obličej, vysoké čelo, jemné rysy obličeje, úzké rty a neklidné oči. Zvláštností tohoto typu, projevující se při komunikaci s ostatními, je divoká gestikulace a strhující mimika obličeje. Tito lidé velmi rychle chápou, jsou bystří, rychle se učí, ale také rychle zapomínají, jsou rychlí i v mluvě, rychle se pohybují, jsou lehcí jak v myšlení, tak i v pohybu. Pokud je energie v nerovnováze, ztrácí nervy, propadají depresím, labilitě, jsou přecitlivělí, ztrácí spojení s realitou, jsou uražení, trpí nedostatkem sebedůvěry. Tito lidé také velmi špatně snáší zlé a negativní lidi, neumějí se totiž účinně bránit. Lidé typu Vata jsou na negativitu velmi citliví, ubližuje jim. Větrná složka jejich povahy způsobuje suchou pokožku a věčně studené končetiny (a to i v letních měsících). Lidé typu Vata jsou založení spíše duchovně, vynikají ve filosofické, badatelské, kreativní a léčitelské oblasti. Jsou rychlí ve všem, co dělají, avšak rychlost vyčerpává, a tak se brzy unaví. Je zapotřebí, aby si dopřávali dostatek spánku, potřebují ho mnohem více než ostatní typy. Pokud ignorují svoji potřebu spánku a únavu zahání kofeinem a stimulanty, je pravděpodobné, že je může jednoho dne potkat tzv. burn - out, syndrom vyhoření. Lidé typu Vata si potřebují dělat během dne přestávky, aby doplnili energii. Pro tento typ člověka je nutné vyvážit větrnou složku složkou zemskou. Proto je pro tyto lidi přínosem konzumace masa, polévek, teplého jídla, měli by se taktéž vyvarovat znečištěnému prostředí a hlídat si svoje sklony k závislostem, doporučují se teplé koupele, lázně.

Člověk typu Pitta

Lidé ohnivého typu pitta jsou obvykle středního vzrůstu i hmotnosti, mají silné tělo a energický, nikoli však rychlý krok. Tito vitální lidé mají zřetelně ostré rysy, které prozrazují jejich bojovnou povahu. Zrzavé vlasy a pihy jsou klasickým příkladem člověka tohoto typu, nicméně není to pravidlem. Každopádně člověk typu Pitta na slunci rychle zčervená, snadno se spálí. Na mentální úrovni zodpovídá Pitta za jasné vnímání, jasný ( ostrý ) zrak, jasný pohled na věc, ostré vyjadřování, ambiciózní, až ostrý přístup k věcem. Tito lidé většinou dobře ví, co chtějí a umí toho dosáhnout, jsou důslední a jejich energie je pohání vpřed. Jsou chápaví a inteligentní, soutěživí, sebevědomí, ale často vznětliví, mají sklony k vzteklosti a žárlivosti. Lidé typu pitta netrpí chladem, dostatek jejich energie je ohřívá, v letních měsících však nesnášejí horko, které u nich ještě zvyšuje Pittu, proto se rádi chladí studenými nápoji a chladným jídlem. Oheň může být dobrým pomocníkem, vyzařovat teplo do okolí a příjemně hřát všechny v jeho dosahu. Jenže oheň se také může příliš rozhořet a zničit všechno tak, že již nebude nikdy možnost nápravy. Oheň je třeba neustále držet pod kontrolou. Pro je pro tento typ lidí doporučováno vstřebávat více vzduchu a země, aby se naučili ovládat a vyvinout více soucitu. Znamená to tedy časté sprchování, konzumace studených jídel, syrové stravy, pobyty na čerstvém vzduchu, práce na zahradě, méně časté (nebo vůbec žádné) slunění, méně koření a žádný alkohol.

Člověk typu Kalpha

Kapha je elementem stavby, růstu a shromažďování. Lidé typu Kapha jsou „dobře stavění“. Pokud je Kapha v rovnováze, nejsou ani příliš štíhlí, ani tlustí, mají přiměřenou postavu. Nicméně, všeobecně lze říci, že mají sklon k nadváze, pomalu tráví a obvykle přijímají méně potravy než ostatní typy. Lidé typu Kapha mají měkké, zaoblené rysy, obličej se širokým čelem, plné rty, bujné vlasy. Jejich životním heslem je - vše v klidu. Po mentální stránce jsou velmi tolerantní, klidní, trpěliví, laskaví, přátelští, spolehliví, důvěryhodní a sympatičtí. Lidé typu Kapha mají nervy ze železa, nic je jen tak nerozháže a nevytočí, jako dva předchozí typy. Typu Kapha tak trochu schází oheň a rychlost. Jejich chápání je pomalé, nicméně úplné. Dlouho si pamatují, bohužel nejen radostné zážitky, ale i křivdy. Přesto umí odpouštět. Chybí jim vášeň, jsou pohodlní, někdy se zdá, že jsou až lhostejní. Typická je věta "Mně je to jedno, chci jen klid.". V případě nerovnováhy bývají chtiví, urputní, závistiví a sobečtí. Obvyklými fyzickými problémy jsou nadváha, studené končetiny, nízký krevní tlak, astma, problémy horních cest dýchacích, otoky (příliš mnoho vody), únava, mdlost, deprese. Těmto lidem se doporučuje vyhýbat se vlhku a chladu, těžkým, tučným pokrmům a studené a syrové stravě. Naopak teplá jídla (klidně i kořeněná), teplé nápoje, koupele a sauna pomohou rozproudit energii a dodat sílu. Také se doporučuje dostatek fyzické námahy a sportu.

Ajurvéda a léčení
V ajurvédě není léčena nemoc jako taková, ale člověk sám. Ajurvéda považuje většinu všech možných potíží za psychosomatické, takže všechna doporučení se váží na obnovení rovnováhy tří dóš. Prostředky sloužící k samotnému léčení, tedy vyvážení energií v těle a obnovení harmonie, jsou různé potraviny, byliny, kovy, minerály, zvířecí produkty i fyzikální terapie. Doporučení zahrnuje, kromě různých bylinných doplňků a směsí, také vyvážené stravování a životosprávu, různé terapie a procedury, jako například masáže, čištění, hudbu nebo terapii pomocí vůní, tělesná a dechová cvičení a meditace.

Ajurvédské rostlinné a minerální doplňky stravy, čajové směsi, kosmetické výrobky, ajurvédské vonné tyčinky a další výrobky, které lze na trhu volně sehnat, přispívají k harmonické vyváženosti mysli a těla, oživením vnitřních životních energií. Receptury, na jejichž základě jsou výrobky vyrobeny, jsou sestaveny tak, aby pomáhaly co nejširšímu spektru zákazníků.

Ajurvéda dnes
Ajurvéda již dávno není praktikována pouze v zemích orientu. V západních zemích rozšířil a oživil ajurvédu guru Maharishi Mahesh Yogi, který vytvořil i finančně silnou organizaci, podporující její výzkum. Jeho metodu, která zdůrazňuje především duchovní terapii a transcendentální meditaci, používají lékaři i léčitelé pod názvem Maharishi ajurvéda. Ajurvéda se praktikuje po celém světě, jako tradiční i alternativní druh medicíny. Možná Vás napadne, jak je možné, že systém starý 5000 let je stále aktuální a pomáhá nám? Odpověď je jednoduchá. To, co je na tomto světě skutečně dobré, přežije i celá tisíciletí, aby všichni ti, kdož hledají cestu ke zdravému, vyváženému a přirozenému způsobu života, našli odpověď.