Ahura Mazda

Ahura Mazda je perský Bůh Dobra. On byl Tím, kdo předal proroku Zarathustrovi Duchovní Učení. Ahura Mazda znamená v překladu ze staroperštiny ‚Vládce Moudrosti‘ nebo ‚Vládce Vševědoucí‘. Později jméno Ahura Mazda už v řecké variantě znělo jako Óhrmuzd, Hormazd. Ve svých kázáních Zarathuštra poukazoval na Ahura Mazdu jako na dobrý počátek, opírající se o Ducha ohně, zosobněný řád – Arta, vládce působícího slova, Moudrého obklopeného skupinou ctných, kteří spolu s ním tvoří božskou sedmu ‚Améša spenta‘ - "nesmrtelně působící‘, ‚Darující‘. O mnoho později je začali v překladu nazývat ‚Svatými‘. 

Co vlastně znamená jméno avestánského božstva v zoroastrismu Ahura Mazda (později Ormazd, Ormuzd), který byl prohlášen prorokem Zarathustrou Jediným Bohem? Mimochodem, zpočátku prorok upozorňoval, že jméno Ahura Mazda je pouze nahrazení zakázaného jména Boha, které mezi lidem nikdo nezná. Toho Boha dokonce v religiózním kalendáři zapsali jako „Bezejmenný“. Avestánské „Ahura Mazda“ se překládá jako „Moudrý Bůh“, „Vladyka mysli“. Avestánské slovo „maz­da“ také znamená „uchovávat v paměti“. Jeho „jméno“ je tedy utvořeno ze dvou staroíránských slov, která mají árijské (indoíránské) kořeny. „Ahura“ odpovídá sánskrtskému slovu „asura“ – „vladyka“ – a „mazda“ indickému „medha“, tedy „moudrost, pochopení“.

Co je to ve skutečnosti Moudrost? Ani náhodou to nejsou vědomosti získané z knih, životní zkušenosti, bystrý rozum nebo elegantní logika myšlení. Ve starodávných tradicích různých národů byla „Moudrost“ původně dar z nebes (citová euforie, osvícení) během duchovního růstu člověka, dar, s jehož pomocí se dosahovalo stavu nejvyššího osvícení, všehopochopení, všeznalosti. Ne náhodou se v zoroastrismu zmiňuje, že se Ahura Mazda ukázal prorokovi Zarathustrovi díky „Blahému úmyslu“ teprve poté, co prorok mnoho let přebýval ve vytrvalém duchovním hledání. „Prorok se ptal a Bůh odpovídal a poučoval ho o božské Moudrosti“, tedy byl „tím, kdo dává Moudrost, pochopení".

Více informací o Učení Ahura Mazdy a proroku Zarthustrovi najdete v článku Zarathustra.

Okřídlený sluneční disk - je prastarým symbolem slunečních Bohů - například Ahura Mazdy, staroegyptského boha Ra, asyrského Aššura či babylónského Šamaša. Pokud se sluneční disk na zobrazeních vyskytoval nad hlavami bohů nebo bytostí, symbolizoval vládnoucí Duchovní podstatu a znalosti přinesené z duchovního světa. V zobrazení Ahura Mazdy se jedná o zobrazení Duchovní Bytosti ze světa Boha, která přináší a dává lidem duchovní Znalosti.

Okřídlený sluneční disk

Znak kruhu je symbolem Duše, tedy nehmotné částice z duchovního světa. Kruh symbolizuje duchovní síly, vlastnosti Duše ve významu dokonalosti, celistvosti, věčnosti. Pokud je uvnitř kruhu bod, pak se jedná o zkoncentrovanou duchovní sílu - duchovní probuzení a duchovní rozvoj. Duše člověka, uzavřena v těle, je obklopena určitým obalem životní energie - pránou. Prána představuje zvláštní vrstvu mezi Duší a hmotou člověka - mezi duchovním a materiálním světem. V mytologii mnohých pradávných národů byla prána asociativně přirovnávána k ohnivé energii Slunce. Odtud se vzalo označení Duše jako solárního (slunečního) disku. Pokud je sluneční disk doprovázen symbolem křídel, okvětních lístků lotosu (jako je tomu u symbolu 6. čakry Ájna), paprsků, hadů či ohnivých jazyků, je tím naznačena dynamika ukazující na duchovní růst nebo na duchovní Znalosti přinesené na zemi bytostmi z duchovního světa. Symbol slunečního disku v kombinaci s dynamickými prvky lze nalézt v posvátných tripolských, sumerských, staroindických, egyptských, mexických i ruských symbolech.  

Bohové starého Sumeru

 

Texty zde uvedené vychází z informací knihy Sensei ze Šambaly kniha 4 a knihy AllatRa, kde se mimo jiné dozvíte ještě další souvislosti a velmi zajímavé informace nejen o Duši a duchovním růstu, ale i o dalších znacích a symbolech (například znak kříže, nilského kříže - anchu, pentagramu, hexagramu, spirále...), které provázejí lidstvo od nepaměti.